Körösök Völgye Turista Egyesület - Békéscsaba

"1100 Év Emlékei Békésben"

jelvényszerzõ túramozgalomA túra szervezõje: SDSE - Vasutas Természetjáró Szakosztály Mezõberény,
címe : Váradi László - 5650 Mezõberény Vasút u. 22. Tel.: 66-352-396.

Az elmúlt évek során a szakemberek nagyrészt feldolgozták, új adatokkal egészítették ki megyénk történelmét. Ezek eredményei minden bizonnyal fellelhetõek lesznek múzeumaink kiállításain és a helytörténeti, ismeretterjesztõ munkákban. Túramozgalmunk kiírásával szeretnénk ráirányítani a figyelmet szûkebb hazánk jelentõsebb történelmi eseményeire - legendáira - helyszíneire, megmaradt építészeti emlékeire. A fentiek szellemében az alábbi honfoglaláskori, vagy török hódoltságot megelõzõ idõkbõl származó történelmi emlékeket, helyszíneket ajánljuk felkeresésre:  • Vésztõ-Mágor Történelmi Emlékhely (a képen) A XI.-XII. században épült monostor maradványa az Alföld délkeleti részének legrangosabb Árpád-kori mûemléke.
  • Gyulai vár A Tiszántúl egyedüli épen maradt vára.
  • Békés Több száz éven keresztül a megye székhelye volt, határában földvár állott.
  • Szeghalom Esperességi székhely volt és az avarok átal épített földvár helye.
  • Szarvas A XIII. században a tiszántúli kun szállások egyike. Határában a török által épített palánkvár állott.
  • Sarkad Váráról ismert és hajdúi vitézségérõl, akik hõsiesen küzdöttek a török ellen.
  • Kopáncs-puszta A hajdani Mezõkopáncs XI. században, román stílusban épült templomát a XV. századig használták. Restaurálására 1935-ben került sor.


Vata katonái - egykori metszet


A felsorolt helyszínek közül legalább ötöt kell tetszõleges sorrendben, idõpontban és módon, gyalogos, kerékpáros túra, osztálykirándulás stb. keretében felkeresni, ezt egyénileg a túrafüzetben bélyegzéssel igazolni. A szervezõkhöz beküldött, lebélyegzett füzet ellenõrzése után adjuk ki a túra jelvényét. Teljesítése lehetséges 1996. után is, összeköthetõ a szintén általunk rendezett "Két keréken Békésben" megyei kerékpáros körtúrával. A füzeteket a szakosztály címén lehet igényelni.


A túra szervezõje: SDSE - Vasutas Természetjáró Szakosztály Mezõberény,
címe : Váradi László - 5650 Mezõberény Vasút u. 22. Tel.: 66-352-396.


MINDENKINEK JÓ TÚRÁZÁST ÉS KELLEMES IDÕTÖLTÉST KÍVÁNUNK!© A fenti szövegrészt Váradi László szakosztályvezetõ (MSDSE) szóbeli engedélyével használtam fel .

KVTE honlap - Vissza a Turistakalauzhoz
MTSZ honlap - Jelvényszerzõ túramozgalmak