JELZETT TURISTAUTAK A KIS-SÁRRÉTEN


BÉLMEGYER - SÁRGAGÁT - HOSSZÚFOK - PETŐFI EMLÉKMŰ
(zöld sáv)  8 km - 2 óra
(Bélmegyer -) SÁRGAGÁT - KEREKI LEGELŐ - PETŐFI EMLÉKMŰ
(zöld kereszt)  4 + 4 km - 1 + 1 óra

 
A Körös 50 túra ötödik szakasza. A Bélmegyer és Mezőberény közti műút 2003-as építése miatt az eredeti zöld jel mellett létrejött a zöld kereszt jel is, amely ugyan kihagyja Hosszúfokot, de kevesebb aszfaltot tartalmaz. A piros jelzés is csak a Sárgagáttól van felfestve.

 
BÉLMEGYER
- Kapcsolódó turistautak: 
Bélmegyer - Fáspuszta
Bélmegyer - Fási erdészház - Fáspuszta
Bélmegyer - Sárgagát - Fehér-hát - Hosszúfok - Petőfi emlékmű

 
Bélmegyer központjából, a buszfordulótól indulunk a főúton nyugat felé. A zöld sáv jel jobbról az első utcából érkezik, majd ezen az úton vezet ki a faluból a temető mellett. Mintegy 1,5 km-re az utolsó háztól az út enyhén jobbra fordul, és rövidesen eléri a Békés felé vezető elágazást. Továbbra is egyenesen haladunk Mezőberény felé az új útszakaszon, szántók közt.

Jobbról erdőfolthoz érünk, majd az út pár perc múlva élesen balra ráfordul a Sárgagát nevű töltésre. A gát a nevét az agyag miatt sárgás színéről kapta. Az útkanyarban lévő hídnál ágazik el a Hosszúfok-Okányi főcsatornából a Bélmegyeri-csatorna, és itt tér le egy kis ösvényen a Fehér-hát felé a piros sáv jelzés is. (A piros sáv elvileg érinti Bélmegyert is, de nincs felfestve.)

A zöld sáv marad az úton továbbra is, az irány DNy-ira vált. Balról a széles Hosszúfok-Okányi főcsatorna kísér tovább (túloldalán fasor), szemben pedig már látható a Hosszúfoki szivattyútelep régi kéménye, amely kitűnő tájékozódási pont. Mintegy 1 km múlva jobbra földút ágazik le a pusztába, itt halad a zöld kereszt jelzés (a leírás kicsit lejjebb olvasható).

Továbbhaladva az úton, majd két km után a Fehér-háti halastavak gátját látjuk balról. A tavaknál az út is jobbra kanyarodik, mi pedig földúton folytatjuk tovább a kémény irányába. A kishídon balra átmegyünk a főcsatorna másik partjára, majd elérjük a Hosszúfoki-főcsatorna gátját. A túlparton kedves szivattyútelep. Pár lépés után kiérünk a Kettős-Körös gátjához, ahol balról a piros sáv jelzés érkezik a fehér-háti kitérő után. Jobbra fordulva az aszfaltozott töltéskoronán elhaladunk a régi szivattyútelep mellett, ahol most a Bodoki Károly Vízügyi Múzeumot találjuk. 

Bodoki Károly (1814-1868) a Székelyföldről Gyulára származott, több jeles közéleti személyiséget adó Bodoki család egyik tagja. Felsőbb tanulmányait Debrecenben és Pesten végezte, majd bejárta Nyugat-Európát. Hazatérve már 22 éves korában Békés vármegye mérnökévé választották meg. 1847-ben az újonnan alakult Körösszabályozó Társulat osztálymérnöke lett, s ebben a tisztében tervezte és irányította haláláig szűkebb hazája vízépítési munkálatait. A róla elnevezett múzeum az 1898-ban épült I. számú szivattyúházban található.

A múzeum után még 2 km-t kell menni folyásirányban a Kettős-Körös gátján. Balról sűrű erdő takarja a folyót, csak néhol lehet lemenni a partra kis ösvényeken. A gát követi a kanyargós folyót, ezért a hidat szinte csak akkor látjuk meg, ha már odaértünk. Balra fordulva kell átmenni a hídon a túlparti Petőfi emlékműhöz. (A hídfőnél csatlakozik be jobb felől a zöld kereszt, az új bélmegyeri műúttal.)

A híd helyén álló réven naponta többszáz szekér kelt át a Körösön. Az első fahíd 1879-ben készült el, majd ezt váltotta fel a jelenleg is látható 1901-ben készült háromnyílású acélhíd.


A zöld kereszt jelzés a Sárgagáton ágazik le Mezőberény-Bélmegyer műúton haladó zöld sáv jelből a Hosszúfok-Okányi főcsatorna keresztezésétől 1 km-re DNy-ra. Az út végig a pusztában halad, egy két jellegzetes tájékozódási pontot érintve. Az első egyenes ÉNy-i irányba mutat, majd az első keresztező csatornánál balra fordulunk DK-nek. Fák mellett haladunk egy romos tanya felé, a jobbra kínálkozó leágazást kihagyjuk.

A tanya mellett egy kettős kanyarral folytatjuk, az irány továbbra is DK-i marad. Jobbra a Kereki-legelőt látjuk, amely a valaha itt ált középkori faluról kapta a nevét. Lakosai az ismétlődő árvizek pusztításai elől költöztek el a szomszédos településekre. 1733-ban még megtalálták egykori templomát és kápolnáját. 

Elérjük a nagy fát, ahol az út elágazik srégan jobbra (K-re). Erre tartunk, egy újabb pusztuló tanyarom mellett kissé jobbra (facsoport), majd egy hajdani bányagödröt megkerülve megyünk Ny-ÉNy felé. (Aki az ellenkező irányból jön, a gödör után ne forduljon be a tanyarom mellé a facsoporthoz, hanem kövesse a srégan balra, a legelőn át a nagy fa felé vezető utat.) 

Párhuzamosan fut az új út, mögötte kanyarog a Kettős-Körös gátja. A keresztező földúton balra fordulunk a gát felé, majd egy km múlva kiérkezünk a Mezőberény-Bélmegyer műútra. Jobbra, Ny felé megyünk az aszfalton, keresztezzük a távvezetéket, majd az állattartó telepnél az úttal együtt kanyargunk a gát irányába. A gátra felkapaszkodva balról érkezik a piros és a zöld sáv jelzés a Bodoki múzeum felől. A Petőfi emlékművet a híd túloldalán találjuk.


 
 
PETŐFI EMLÉKMŰ (Mezőberényi híd)
- Kapcsolódó turistautak: 
Petőfi emlékmű - Laposi kertek - Mezőberény
Petőfi emlékmű - Bodoki múzeum - Fehérhát - Sárgagát - Bélmegyer
Petőfi emlékmű - Krisztina-zug - Békés
Petőfi emlékmű - Laposi csatorna - Mezőberény
Petőfi emlékmű - Boldishát - Mezőberény
Petőfi emlékmű - Boldishát - Köröstarcsa
Nagy-zug (a Z és a P körséta jelek közt)


Képek az útvonalról

(A képek 2003-ban készültek)


Aszfaltúton hagyjuk el Bélmegyert

A kép készítésekor még csak épült a mezőberényi út, balra már létezett a békési ág.

Ahol az út a Sárgagátra fordul (fordított irányú fotó). A képen jobbra ágazik le a piros sáv jelzés. 

A Sárgagáton a Körös felé. Balra a csatorna, jobbra a szántó.

Földút ágazik le a pusztába: a zöld kereszt jel.

A romos tanya mellett

A nagy fától a közeli facsoport felé kanyarog az út, háttérben a Körös gátja.

Régészeti feltárás a híd előtti nyomvonalon


Vissza a Turistakalauz nyitólapjához - a KVTE honlapra

© Gondozza Vidovenyecz Zsolt , a KVTE tagja. 2003. 06.15.