JELZETT TURISTAUTAK A KIS-SÁRRÉTEN


FÁSPUSZTA - BÉLMEGYER
(zöld sáv)  4,5 km - 1 óra

 
A Körös 50 túra negyedik szakasza, a védett Fáspusztán. A zöld jel végig aszfalton halad, a piros jelet egy idő óta nem újítják fel.

 
FÁSPUSZTA, Kastély
- Kapcsolódó turistautak: 
Fáspuszta - Körösladány (Újladány)
Fáspuszta - Fási erdészház - Bélmegyer
Fáspuszta - Bikeri - Mágor-domb

 
A romantikus stílusú kastély mellől indulunk Fáspusztáról DNy felé. Végig aszfaltúton kell mennünk, felfrissülést csak az út mellett lévő kutak nyújtanak. A régi buszforduló után kezdődik a hajdani Tsz-major (az első kút itt van). Még a málladozó vakolat ellenére is kivehető, hogy elődeink milyen szép gazdasági épületeket tudtak emelni, hiszen a magtárak és istállók is a legnagyobb gondossággal készültek. Most mindenütt gaz, rozsdás géproncsok találhatók itt, várva hogy a terület gazdája végre rendet tegyen a környéken.

A major után kersztülhaladunk a Csikószíni legelőn, amely a Fáspuszta legjellegzetesebb része. A hatalmas legelőn elszórt öreg fák, az egész területt pedig erdők övezik. 

Az egykori kiterjedt erdőségekkel borított vidék még őriz valamit a táj ősi jellegéből. Ez a tájforma az ártéri erdők talajának elszikesedésével alakult ki, s valaha jóval nagyobb területet uralt az Alföldön. A századunkban még meglevő maradványerdők, s a vidéken néhol még ma is megtalálható ősöreg hagyásfák jelzik a Körös-vidék erősen kötött réti agyagtalaján kialakult egykori erdőket. Ma csak két hasonló erdőfolt található hazákban a Hortobágy peremén. Elsősorban növénytani szempontból értékes, hiszen több fajnak egyedüli lelőhelye az országban.

A leglőn balra (ÉK-re) leágazó úton indul el a régi piros sáv jelzés, hogy egy kisebb kitérő után a Fási-erdészház érintésével visszatérjen az aszfaltútra. 

A zöld jel a mező szélén az úttal együtt jobbra fordul, és majdnem a faluig megmarad a déli irány. Jobbról a Sarló-zug termékeny szántója kísér, balról pedig az erdészháztól érkezik vissza a piros jel egy kis aszfaltcsíkon (kissé beljebb találjuk a Trubin-keresztet). Az újabb erdei szakasznál a Sándor-hídon átmegyünk a Feles-derék csatornán. A hídnál ágazik le egy jól járt földút a falu felé, aki kisebb körtúrát tett, ezen is visszamehet Bélmegyerre.

Innen már látszik a falu, és egy újabb romos Tsz-major mellőzésével alig 20 perc alatt a házak közé érünk (Bem József utca). A húsboltnál érjük el a falu főutcáját, ahol a zöld sáv jelzés jobbra fordul. Érdemes azonban balra, K felé térni, mert alig 200 m után elérjük a buszfordulót, a kocsmákat és a boltot. Ugyanitt kút is van, kissé arrébb pedig az új templomot láthatjuk. 

A Bélmegyer név a más törzsbeliek közé települt Megyer törzs szálláshelyére, az előtag a belső, belül lévő jelzőre utal. Sinka István költő 1920-24 között a kisközség határában, Gereblyés-pusztán juhászkodott, amiről több versében is megemlékezik. A földosztáskor a hálás helybeliek a költőnek is juttattak földet. 


 
BÉLMEGYER
- Kapcsolódó turistautak: 
Bélmegyer - Sárgagát - Hosszúfok - Petőfi emlékmű
Fáspuszta - Fási erdészház - Bélmegyer
Bélmegyer - Sárgagát - Fehér-hát - Hosszúfok - Petőfi emlékmű
Sárgagát - Kereki legelő - Petőfi emlékmű


Képek az útvonalról

(A képek 2003-ban készültek)


Az aszfalt kínjait három kút enyhíti az út mentén

Major Fáspuszta előtt. A magtárak és istállók gondosan kidolgozott épületek.

Fáspuszta

Az úton

A piros jel leágazása a Csikószíni legelőn

A Sándor-hídtól leágazó földút is Bélmegyerre visz

Visszanézve az erdők felé Bélmegyer határából

A Körös 50 ellenőrzőpontja Bélmegyer központjában


Vissza a Turistakalauz nyitólapjához - a KVTE honlapra

© Gondozza Vidovenyecz Zsolt , a KVTE tagja. 2003. 06.15.