Békés megye Turistakalauza
 

JELZETT TURISTAUTAK BÉKÉSCSABA-GYULA-BÉKÉS KÖRNYÉKÉN


SZABADKÍGYÓS - PUSZTA - NAGY-ERDŐ - SZABADKÍGYÓS
Kígyóspusztai tanösvény
BCS-17  (csak táblákkal jelzett)    5 km  -  gyalog 1,5-2 óra

Térkép - GPS


A védett területen kialakított 5 km-es túraútvonal és természetismereti tanösvény bemutatja a Körös–Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta területi egységének jellegzetes élőhelyeit. A túraútvonal a Nagyerdő szélén indul. Az erdő végétől déli irányban kialakított tanösvény és az erdő szélén felállított megfigyelőtorony a növény- és állatvilág megismerését segíti. A tanösvény 2002. májusától látogatható és két óra alatt bejárható. Érdemes összekapcsolni a gyönyörű Wenckheim-kastély, valamint a hozzá tartozó park megtekintésével.

 
 
SZABADKÍGYÓS (Nagy-erdő széle)
- Kapcsolódó turistaút: 
Szabadkígyós (kastélypark) - Békéscsaba (Jamina)

 
(Az alábbi szöveg a Nemzeti Park leírásából származik, melyet a Környezetgazdálkodási Intézet segítségével szereztem be.)

1. Indító tábla
A védett területen kialakított 5 km-es túraútvonal és természetismereti tanösvény bemutatja a Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta területi egységének jellegzetes élőhelyeit.

2. állomás: A kígyósi Nagyerdő
A védett terület keleti oldalát szegélyezi a mintegy 150 ha kiterjedésű Nagyerdő. Részben természetes, részben telepített állományának jellemző fái: a kocsányos tölgy, cserfa, mezei juhar, magas kőris, mezei szil. Az erdőfolt magán viseli a jellegzetes sziki erdők képét. Cserjeszintjében előforduló növények közül őshonos a kökény, a csíkos kecskerágó, a fekete bodza, a fagya, a vadrózsa és a vadkörte. Az erdőben legjellemzőbbek az énekesmadarak: erdei pinty, meggyvágó, énekes rigó, vörösbegy. A ragadozó madarak közül az egerészölyv, a héja emelhetők ki.

3. állomás: Szikes puszta élővilága
A Kígyósi-puszta változatos szikes növényzetében megtalálható a fokozatos átmenet a mocsári növénytársulásoktól a szikesek először nedves, majd teljesen kiszáradó talajú vegetációjáig. Legjellemzőbb társulás az ürmös szikes puszta. Több helyen látható a padkásodás folyamata. A padkatető növényzettel borított trészein szikcsenkesz és sziki üröm, vaksziken a bárányparéj és a kamilla fordul elő. 

A füves szikes pusztai növénytársulásokban a domináns veresnadrág csenkesz mellett a keskenylevelű sás és a védett erdélyi útifű a jellemző. A puszta jellegezetes madarai a nagy goda, a piroslábú cankó, a bíbic, a mezei pacsirta, a sárga billegető, a rozsdás csuk, a kék vércse, a vörös vércse. 

4. állomás: Megfigyelőtorony

5. állomás: Szikes mocsarak
Szikes mocsaraink a vegetációs időszak nagy részében vízzel borított élőhelyek. Növényzetének külső megjelenését a magasnövésű kákafélék, mint a sziki káka, kötőkáka adják meg. A kákafélék fölé magasodva megtalálható a nád. A víz elpárolgásával egyéb fajok is megjelennek, ezek nagy része sótűrő, mint például a sziki útifű és a sziki őszirózsa, sziki mézpázsit, mocsári csetkáka, fehér tippan. A mocsarak nádasában barna rétihéja, bölömbika, törpegém, nádirigó, cserregő nádiposzáta, nádi sármány fészkel. 

-----

A tanösvény egy-két nyiladékkal nyugatabbra tér vissza Szabadkígyósra. A teljes táv körülbelül kétharmadánál lévő erdei tisztáson kiépített esőház és pihenőhely van, ahol akár egy nagyobb csoport is megpihenhet. Innen még érdemes megnézni a kastélyt, illetve kicsit odébb a római katolikus templomot a gazdasági épületekkel.


 
SZABADKÍGYÓS (Nagy-erdő széle)
- Kapcsolódó turistaút: 
Szabadkígyós (kastélypark) - Békéscsaba (Jamina)


Képek az útvonalról

(A képek 2003-ban készültek)


Az út első szakasza

Az út első szakasza

Ilyen jelzéseket kell követni

Ilyen jelzéseket kell követni

A tanösvény tájékoztató
táblája

A tanösvény első tájékoztató táblája

Az erdőszél egyik fája

Az erdőszél egyik fája

szikesedés

Jól látható a szikesedés az út során

Kilátótorony

Kilátótorony a puszta és az erdő határán

Erdei pihenőhely

Erdei pihenőhely a visszaúton

A Wenckheim-kripta

A Wenckheim-kripta, Szabadkígyós katolikus temploma.


Vissza a Turistakalauz nyitólapjához - a KVTE honlapra

© Gondozza Vidovenyecz Zsolt , a KVTE tagja. 2004. 03.26.