KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


HASZNOS INFORMÁCIÓK

AZ ÁLLAMHATÁR MEGKÖZELÍTÉSÉNEK SZABÁLYAIA határvizek megközelítésére a 40/1974. (XI.1.) MT-számú rendelet elõírásai a mérvadók. A Körösök keresztezik a határt, illetve határvizet alkotnak, ezért a legfontosabb szabályokat itt ismertetjük. Az útikalauzban szereplõ vízfolyások közül határvíz:

a Fehér-Körös a 137,1-137,6 fkm-ek közt, a Fekete-Körös a 15,98-20,55 tkm-ek közt. (A határvonal a meder közepén húzódik.)

Vízi túrázókra, horgászokra is vonatkozó általános magatartási szabályok:

Tilos az államhatáron átbeszélni, tárgyakat átdobni vagy átvenni, fényképezni, filmezni. Tilos olyan cselekményt folytatni, ami sértõ a szomszédos államra nézve.

Kishajók, csónakok, tutajok határvízi közlekedéséhez engedélyt kell kérni a Hajózási szabályzat elõírásai alapján. Ezt az engedélyt helyi lakosok esetében az illetékes õrsparancsnok, egyéb esetben az illetékes kerületparancsnok adja ki. Egyes esetekben a közlekedést a kerületparancsnok korlátozhatja, illetve megtilthatja. Mindezen túl, mielõtt a határvízre menne valaki, a határõrsöt értesíteni kell. A határvízen közlekedõknek tilos a vízi jármûvet (rendkívüli esetet kivéve) elhagyni, abból kiszállni, más jármûre átszállni. Határrendsértésnek minõsül a vízi jármûnek a túloldali területre történõ átsodródása. Szigorúan tilos a határvonalat 50 m-re megközelíteni. Határvízen tartózkodni napkeltétõl napnyugtáig szabad. A határõrség elvárja a határvízen közlekedõktõl:

a határrend betartását, a határvízen elõforduló balesetek azonnali jelentését, határsértõknek, csempészeknek a bejelentését, engedély nélkül közlekedõk jelzését.

Csoportos kirándulás esetén elõre kell jelezni az õrsnek a csónakok számát, a résztvevõk adatait, a túra kezdeti és befejezési idõpontját, a partraszállási helyeket (fkm-ben)

továbbá minden csoportban vezetõt kell kijelölni. A határvonaltól számított 1 km-en belül nem szabad táborozni. Mindezek figyelembevételével nem javasoljuk a határvizeket érintõ vízi túrázást és táborozást.
A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ rész: A Körösök vízminõsége 
Elõzõ rész:
A gátõr és hatásköre, közlekedés a töltésekenKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.