KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


HASZNOS INFORMÁCIÓK

A VÍZLÉPCSÕK ÉS DUZZASZTÓK
MEGKÖZELÍTÉSÉNEK SZABÁLYAIA Körösökön létesített mûvek:
  • a Hármas-Körös 5,6 fkm-ben a bökényi vízlépcsõ
  • a Hármas-Körös 47,5 fkm-ben a békésszentandrási vízlépcsõ
  • a Hortobágy-Berettyó 0,4-es fkm-ben árvízkapu
  • a Kettõs-Körös 116, 9 fkm-ben a békési duzzasztó
  • a Sebes-Körös 13,7 fkm-ben a körösladányi duzzasztó
  • a Fehér-Körös 135,2 fmk-ben a gyulai duzzasztó és fenékgát.

A vízlépcsõk és duzzasztók megközelítésére, alapvetõen a közlekedés- és postaügyi miniszter 8/1979, KPM számú, a vízi közlekedés rendjérõl szóló rendelete illetve annak melléklete, a Hajózási szabályzat vonatkozik. A zsilipeknél, a hajók kikötésének és áthajózásának szabályait a KÖVIZIG Zsilipelési Szabályzata határozza meg.

Általában a duzzasztómûveket 50 m-es távolságon belül megközelíteni tilos. Ennek biztosítására a duzzasztómûvek fölött - esetenként - leúszást akadályozó bójasor van elhelyezve. A bójasor közepén figyelmeztetõ tábla „Tovább haladni tilos és veszélyes" felírással. A bökényi és békésszentandrási vízlépcsõnél ezen kívül el vannak helyezve a hajózást szabályozó jelzések is.

Az árvízkapun - árvízmentes idõben - át lehet hajózni. A körösladányi és békési duzzasztónál, valamint a gyulai duzzasztó és fenékgátnál csak a csónakok szárazon történõ átszállításával lehet tovább haladni. A bökényi és békésszentandrási vízlépcsõnél hajózsilip épült.

Az átzsilipeléshez a vízi túrázóknak is ismerniük kell a Hajózási szabályzatot. Ezen belül a legfontosabbak, hogy a hajózsilipen áthaladni kívánó vízi jármû a hajózsilip megközelítésekor sebességét megfelelõen csökkenteni és áthaladási szándékát jelezni köteles. Ha azonnali áthaladásra a zsilipkezelõtõl jelt nem kap, a „Megállás kötelezõ" táblánál köteles meg állni úgy, hogy a hajóforgalmat ne akadályozza. A hajózsilip elõ- és utócsatornájában a vízi jármûvek csak zsilipelés céljából tartózkodhatnak.

A hajózsilip férõhelyének jobb kihasználása érdekében a kisebb vízi jármûveket együtt, illetõleg a nagyobbakkal egy idõben kell átzsilipelni. Soronkívüliséget nem élvezõ kisebb méretû magán vízi jármûvek, szórványosan, vagy csoportosan érkezõ csónakok, motorcsónakok átzsilipelésére naponta öt alkalommal: 6, 9,12,15 és 18 órakor kerül sor. Ha legalább 10 kisebb vízi jármû várakozik, az átzsilipelést soron kívül kell végrehajtani.

A zsilipkezelõnek a zsilipelés biztonságára vonatkozó utasításait a hajók, csónakok vezetõi kötelesek végrehajtani. Ha a hajósok a zsilipelési rendszabályt nem tartanák be, úgy azok betartására a zsilipkezelõ köteles felhívni a figyelmüket. Amennyiben ennek a felhívásnak nem tennének eleget, úgy a zsilipelést meg kell tagadni.
A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ rész: A gátõr és hatásköre, közlekedés a töltéseken 
Elõzõ rész:
A Körösök vízi létesítményeinek ismertetéseKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.