KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


HASZNOS INFORMÁCIÓK

A GÁTÕR ÉS HATÁSKÖRE KÖZLEKEDÉS A TÖLTÉSEKENA gátõr szolgálati ténykedésében hivatalos személynek minõsül, s e minõségében, a büntetõ törvények védik, fokozott büntetõjogi oltalom alatt áll (1978. évi IV. tv. 137. § 1. c., 229. §). A gátõr árvízvédelmi készültség idején szolgálatban, vagy védekezésen kívüli idõszakban a hatósági és felügyeleti jogkör gyakorlása során szolgálati formaruhát visel. Egyéb munkavégzés alkalmával gátõri karszalagot visel. A gátõr szolgálati igazolványát állandóan magánál tartja és kérésre felmutatja.

A gátõr õrjárása területén:

  • gyakorolja a vízügyi felügyeleti tevékenységet;
  • biztosítja a Vízügyi törvény 13., 14., 15. § megtartását, melyek szerint a vizek fertõzése és káros szennyezése tilos;
  • ellenõrzi a folyókon és csatornákon - a fürdõzésre kijelölt helyek kivételével - a fürdõzési tilalom betartását;
  • figyelemmel kíséri a köztulajdonban levõ területek, erdõk, kisajátított területek állapotát;
  • jelenti a társadalmi tulajdont károsító jelenségeket; jelenti továbbá a vízgazdálkodási szempontból kifogásolható szemét- és hulladéklerakást, vagy a természeti környezet más irányú károsítását;
  • ellátja a véderdõk felügyeletét;
  • felelõs az árvízvédelmi töltések, elõterek és töltéstartozékok állapotáért;

Az engedéllyel nem rendelkezõ személyek töltésen való közlekedését megakadályozza, és ennek érdekében a töltések sorompóit szabályzat szerint kezeli. A töltésen és elõtereken engedély nélkül közlekedõ, illetve kárt okozó jármûvek rendszámát feljegyzi és a károkozás leírásával együtt jelenti. Az ilyen jellegû károkozás ugyanis, valamint a sorompók illetéktelen kezelése és megrongálása szabálysértésnek minõsül. (Külön engedély nélkül szabad az árvízvédelmi töltésen kerékpárral és segédmotoros kerékpárral közlekedni.)
A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ rész: Az államhatár megkozelítésének szabályai 
Elõzõ rész:
Vízlépcsõk és duzzasztók megközelítésének szabályaiKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.