KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


LEVÉLVÁLTÁS

A SZERZÕ ENGEDÉLYE
Vidovenyecz Zsolt
Körösök Völgye Turista Egyesület


Tisztelt Goda Péter !


Engedje meg, hogy röviden bemutatkozzam: Vidovenyecz Zsolt vagyok, a békéscsabai székhelyû Körösök Völgye Turista Egyesület elnökségi tagja, a Budapesti Mûszaki Egyetem negyedéves földmérõ-térinformatika szakos hallgatója.

Egyesületünk legfontosabb célja Békés megye feltárása a természetjárás elõtt. E cél érdekében a Békéscsaba - Békés - Gyula környéki turistaút- hálózatot felújítottuk, és jelentõs mértékben bõvítettük. Jelzett útjaink hossza eléri a 140 km-t, és a Kígyós- puszta környéki hálózat felfestésével hamarosan 200 km fölé is nõhet. Évente több nyílt túrát és tömegsport rendezvényt szervezünk.

Az utóbbi idõben Egyesületünk saját oldalakat hozott létre a számítógépes világhálózaton, az interneten. Itt lehetõségünk nyílt saját tevékenységünk bemutatása mellett a Békés megyei túraútvonalakat, túramozgalmakat ismertetni. Szeretnénk az ország más részein élõ emberekkel (elsõsorban fiatalokkal) megismertetni szép megyénket, melyet oly sokan "leírnak".

Túráink során rendszeresen használjuk a Körös-Sárréti Útikalauzt, mely mindmáig az egyetlen turistakalauz a területrõl. Ezt az egyedülálló mûvet szeretném most, 13 évvel a megjelenése után közzétenni, KIZÁRÓLAG az interneten. A könyv már régóta hiánycikk, antikváriumban sem lehet hozzájutni. Sajnálnám, ha egy ilyen remek könyv "eltûnne". A számítógépes kiadás elõnye a könyvvel szemben az, hogy korlátlan sebességgel terjeszthetõ, az adatok változása azonnal átírható. Legfontosabb elõnye az anyagiakban jelentkezik. Nem kell papírra, nyomdára, stb költeni, mert az Egyetemen a megfelelõ gépek rendelkezésemre állnak, és az Internet használata is díjtalan. A könyv alapján általam elkészített számítógépes adathalmazt késõbb bárki, a világ bármely részérõl a hálózaton keresztül INGYENESEN olvashatja. Fontos, hogy mindezért sem én, sem bárki más semmilyen anyagi vagy más természetû ellenszolgáltatásban nem részesül.

Ezért szeretném kérni szíves hozzájárulását a vállalkozásomhoz. Minden oldal fejlécénél, jól látható módon (kiemelt betûkkel) a következõ szöveggel fogom egyértelmûen jelezni, hogy nem saját munkámról van szó: "Részlet a Körös-Sárréti Útikalauzból (Kondoros, 1984). Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos. Az Internetes változat Goda Péter engedélye alapján készült, másolása TILOS! "

Kedvezõ válaszában bízva, köszönettel:

Budapest, 1997. január 5.
Vidovenyecz Zsolt

VlDOVENYECZ ZSOLT ÚR részére
Körösök Völgye Turista Egyesület
BUDAPEST


Levelét megkaptam, melyet köszönök szépen, s férfiasan bevallva, talán meg is lepõdtem.

Az útikalauz megírásával jómagam és a társszerkesztõ is azt a célt akartuk elérni, hogy Békés megye különleges természeti értékei ismertté váljanak. Ezért egy alkotóközösséget hoztunk létre, akiknek neve a könyv belsõ borítóján megtalálható.

Az évek során kiderült, hogy az ország elsõ és talán egyetlen turistakalauza az alföldi tájról. A szakma sem volt érzéketlen a könyv iránt, mivel 1986-ban Köteles Lajos szerzõtársammal közösen Ezüstgerely elismerésben részesítettek, ami a legjobb sportújságírókat illeti meg.

A Békés Megyei Hírlap mai számában olvashattuk a Körösök Völgye Turista Egyesület 1997. évi terveit és az 1996. évben teljesített Mont Blanc expedíciót is. Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Körösök nevét viselõ lelkes egyesület ilyen szép sikereket ér el, és hordozza a tájunk, megyénk nevét az országban, a világban.

Visszatérve levelére, természetesen hozzájárulunk a Körös-Sárréti Útikalauznak az Interneten való megjelenítésére, mert úgy ítéljük meg, hogy ezzel egy újabb, a legmodernebb információs csatornán lehet Békés megye turisztikai értékeit széles körben ismertetni.

Idõnként lapozgatva a turistakalauzt talán szerénytelenség nélkül is megállapíthatom, hogy sok minden, amit akkor leírtunk, még ma is érvényes, de egy újabb, részben átszerkesztett kiadás talán a hiányt pótolná a piacon.

Ma még nem tudjuk, hogy az egykori lelkes közösségnek lesz-e energiája ehhez és fõleg a szponzornak személye bizonytalan.

Késedelmes válaszomért elnézését kérem, de egyeztetéseket kellett folytatnom az egykori szerzõtársaimmal.

Egyetemi tanulmányaihoz, sport tevékenységéhez sok sikert és jó egészséget kívánok.

G y u l a, 1997. február 13.A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTEKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.