KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ

HASZNOS INFORMÁCIÓK

MÚZEUMOK, GYÛJTEMÉNYEKBékés Megyei Múzeumi Igazgatóság

Dr. Grin Igor megyei múzeumigazgató
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9., 5601 Pf. 46. tel./ fax: 06-66/323-377

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Igazgatóság

Dr. Selmeczi László megyei múzeumigazgató
4026 Debrecen, Déri tér 1., 4001 Pf. 61. tel.: 06-52/417-561, fax: 06-52/417-560

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Igazgatóság

Dr. Tálas László megyei múzeumigazgató
5000 Szolnok, Kossuth tér 4., 5001 Pf. 128.
tel.: 06-56/421-602, fax: 06-56/373-033


BÉKÉS


BÉKÉSI GALÉRIA:

Széchenyi tér 4., tel.: 66/341-943,
nyitva: IV.1-IX. 30-ig 10-18 óráig, X. 1-III. 31-ig 10-16 óráig, szünnap: hétfõ

  Mitológiai történetek - antik szobor- másolatok
  A Veress család és Veress Endre történet- kutató emlékszobája
  Válogatás a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményébõl


JANTYIK MÁTYÁS MÚZEUM:

Széchenyi tér 4., tel.: 66/341-437,
nyitva: IV. 1-IX. 30-ig 10-18 óráig, X. 1-III. 31-ig 10-14 óráig, szünnap: hétfô

  Békési hétköznapok és ünnepek
  Jantyik Mátyás emlékei
  Banner János emlékszoba


TÁJHÁZ:

Durkó u. 8.,
nyitva: kedd, csütörtök, szombat 9-14 óráig, szünnap: hétfô, szerda, péntek, vasárnap

  Békési kocsigyártó mûhely


P.SZÁSZ LAJOS NÉPRAJZI GYÛJTEMÉNYE

Jantyik u. 14. (magángyjtemény)

  A XIX. sz. végi, XX. sz. eleji kisparaszti gazdálkodás eszközeit és használati tárgyait mutatja be.


BÉKÉSI I.-ES SZIVATTYÚTELEP

Békés, Kettõs-Körös bal part, a közúti hídnál

  Gõzüzemû belvízszivattyútelep bemutatása


BÉKÉSCSABA


MUNKÁCSY MIHÁLY EMLÉKHÁZ:

Omaszta-kúria, tel./fax: 66/451-242

  Munkácsy Mihály grafikái


MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM:

Széchenyi u. 9., tel./fax: 66/323-377,
nyitva: IV. 1-XI. 30-ig 10-18 óráig, XII. 1-III. 31-ig 10-16 óráig, szünnap: hétfô

  Néprajzi csoportok Békésben a XVIII-XX. században
  Pillantás a természetbe
  Munkácsy emlékszoba


SZLOVÁK TÁJHÁZ:

Garay u. 21., tel.: 66/327-038,
nyitva: IV. 1-XI. 30-ig 10-12 és 14-18 óráig, XII. 1-III. 31-ig 10-12 óráig,

  Módos szlovák paraszt lakása a XIX. század közepérôl


GABONAÚZEUM (Csókási szélmalom)

Gyulai út 65., tel: 66/441-026

  Szélmalom, parasztház, régi mezõgazdasági gépek gyjteménye

BIHARUGRA


SZABÓ PÁL EMLÉKHÁZ:

Szabó Pál u. 46.,
nyitva: elôzetes bejelentés alapján (magánház)

  Az író életének emlékei

GESZT


ARANY JÁNOS EMLÉKHÁZ

Arany J. u. 1.
nyitva: 9-17 óráig,


GYOMAENDRÕD


KNER NYOMDAIPARI MÚZEUM:

Kossuth u. 16., tel.: 66/386-211/24,
nyitva: III. 15-X. 30-ig 9-15 óráig, a nyitvatartási idôn túl csak elôre bejelentett
csoportokat fogadnak, szünnap: hétfô, szombat és vasárnap

  Könyvek és nyomtatványok a Gyomai Kner Nyomdából
  Kner Erzsébet életútja


VIDOVSZKY BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY

Sugár út 20. tel: 66/282-472 (Tájház ?)
nyitva: ny.: k, csüt 9-13, sze, pént: 13-17, szombaton 14-16 óráig

  Vidovszky Béla és Corini Margit festményei és személyes emlékei
  Illésy Péter grafikái és festményei


SOCZÓ ELEK MOTORMÚZEUMA:

Fõ út 220., tel.: 66/284-914,

  Muzeális, felújított motorok világhírû gyjteménye

GYULA
VÁRMÚZEUM, VÍZÜGYI MÚZEUM

Vár (jelenleg nem látogatható)

  Gyula és a vár története,
  A Körösök szabályozása


ERKEL FERENC EMLÉKHÁZ:

Apor tér 7., tel.: 66/463-552,
nyitva: 9-17 óráig, szünnap: hétfô

  Erkel Ferenc szülôháza
  Erkel eredeti kottái, személyes tárgyai


ERKEL FERENC MÚZEUM DÜRER TEREM

Kossuth u. 17., tel.: 66/361-236,
nyitva: IV. 1-X. 31-ig 9-17 óráig, XI. 1-III. 31-ig 10-16 óráig, szünnap: hétfô, kedd

  idôszaki kiállítások


LAJOS FERENC ÉS KORTÁRSAI GRAFIKAI GYÜJTEMÉNY

Kossuth u. 7., ny. 9-17 óráig,szünnap: hétfô

  Lajos Ferenc és kortársainak grafikái


LADICS-HÁZ

Jókai út 4.,
nyitva: 9-17 óráig, szünnap: hétfô

  XIX. századi polgári család életmódja és lakóházának berendezései


KOHÁN KÉPTÁR

Béke sugárút 35., tel.: 66/361-795,
nyitva: 9-17 óráig, szünnap: hétfô

  Kohán György festményei és grafikái


SZÜZ MÁRIA KEGY- ÉS EMLÉKTÁRGYAK GYÜJTEMÉNYE

Apor tér 11.,
nyitva: 9-12 és 13-16 óráig, szünnap: hétfô

  A magyar és az egyetemes Mária tisztelet kegy- és emléktárgyai
  Szerzetesrendek az 1950 elôtti Magyarországon


VÁROSI KÉPTÁR

Károlyi Mihály út 13.,
nyitva: 9-17 óráig, szünnap: hétfô

  XIX-XX. századi festmények dr. Bene Lajos orvos képzômûvészeti hagyatékából

KÉTEGYHÁZA


A GÖDÖLLÕI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM MEZÕGAZDASÁGI ESZKÖZ- ÉS GÉPFEJLÕDÉSTÖRTÉNETI SZAKMÚZEUMA

Gyulai út 6.,
nyitva: V. 1-jétôl munkanapokon 8-16 óráig. Bejelentés alapján egész évben látogatható!

  A gabonatermesztés eszközeinek, gépeinek fejlôdéstörténete


ROMÁN TÁJHÁZ

Kossuth u,
Bejelentés alapján egész évben látogatható!

  Román néprajzi kiállítás

MEZÕBERÉNY


ORLAI PETRICS SOMA MÚZEUM

Gyomai út 23., tel.: 66/352-025,
nyitva: 10-12 és 14-16 óráig, szünnap: hétfô, vasárnap

  Petõfi festõ barátjának élete, Petõfi emlékei


BODOKI KÁROLY VÍZÜGYI MÚZEUM

Hosszú-foki szivattyútelep,

  Régi gõzösszivattyúk, a Körösök vízrendezése

OROSHÁZA


DARVAS JÓZSEF IRODALMI EMLÉKHÁZ

Dózsa György út 74., tel.: 68/311-693,
nyitva: 10-15 óráig, szünnap: hétfô, csütörtök, péntek

  Darvas József családjának lakóháza, az író életmûve


SZÁNTÓ KOVÁCS MÚZEUM

Dózsa u. 5., tel.: 68/312-853,
nyitva: IV. 1-VIII. 31-ig 8-15 óráig, IX. 1-III. 31-ig 9-15 óráig

  Nyolc nemzedék élete


BOLDIZSÁR ISTVÁN KÉPTÁR

Október 6-a u. 39,

  Boldizsár István festõmvész munkássága


ERDÕS TÓTH SÁNDOR TANYÁJA

Külsõ Monor 29.
nyitva: csak elõzetes bejelentésre!

SARKAD


MÁRKI SÁNDOR MÚZEUM

Kossuth u. 26., tel.: 66/375-633,
nyitva: 9-13 óráig, szünnap: hétfô, vasárnap

  Puszták és vizek élõvilága
  Böszörményi festõk

SZARVAS


SZÁRAZMALOM

Ady E. u. 1/1.,
nyitva: IV. 1-X. 3-ig 13-17 óráig, XI. 1-III. 31-ig zárva! szünnap: hétfô

  Berendezett szárazmalom 1836-ból


TESSEDIK SÁMUEL MÚZEUM

Vajda P. u. 1., tel.: 67/312-960,
nyitva: 10-16 óráig, szünnap: hétfô

  Tessedik városa hajdan és ma
  Domán Imre néprajzi gyûjteménye
  A honfoglalás elõestéjén, avarkori állandó régészeti kiállítás


SZLOVÁK TÁJHÁZ

Hoffmann u. 1.,

  Népi mûemlék


RUZICSKAY GYÖRGY FESTÕMÛVÉSZ GYÛJTEMÉNYE

Erzsébet-liget, tel.: 66/312-042,
nyitva: 10-16 óráig, szünnap: hétfô

  Képzõmûvészeti és néprajzi gyûjtemény

SZEGHALOM


SÁRRÉTI MÚZEUM

Tildy Zoltán u. 14., tel.: 66/371-561,
nyitva: 8-15.30 óráig, szünnap: hétfô

  A Simay-kisdedóvó története
  Írók, költôk, mûvészek a Sárréten
  "Tildy Zoltán emlékezete"
  Iskolatörténeti kiállítás

TÓTKOMLÓS


SZLOVÁK TÁJHÁZ

Széchenyi u. 11.,

  Népi mûemlék

VÉSZTÕ


CSOLT-MONOSTOR KÖZÉPKORI ROMKERT

Mágori domb, tel.: Vésztô 477-148,
nyitva: áprilisban 10-17 óráig, V. 1-X. 31-ig 9-18 óráig

  A Mágori domb története az újkôkortól a török hódoltság koráig
  Õskori szelvény


SINKA EMLÉKHÁZ

Kossuth u.

  Sinka István és a népi írók
  Metykó Gyula festômûvész munkássága


A volt városi bálterem Békésen, ma a Magyar Nemzeti Galéria kiállítóterme

Fotó:Bugár-Mészáros K.A TÁJEGYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ

MÚZEUMOKBAKONSZEG - BESSENYEI GYÖRGY EMLÉKMÚZEUM

Újfalusi út,

  A Sárrét kiemelkedõ egyéniségének lakhelye


BERETTYÓÚJFALU - BIHARI MÚZEUM

Kossuth u. 36.,
nyitva: 10-16 óráig, szünnap: hétfô

  "Szülôföldem, Biharország" Tardy emlékszoba


BIHARNAGYBAJOM - SZÛCS SÁNDOR EMLÉKMÚZEUM

Petõfi u. 4.,

  A kitnõ néprajztudós emlékének


CSONGRÁD - CSONGRÁDI MÚZEUM:

Iskola u. 2.,
nyitva: 9-17 óráig, szünnap: hétfô

  Kubikoskiállítás


KARCAG - GYÕRFFY ISTVÁN NAGYKUN MÚZEUM

Kálvin u. 4., tel.: 59/312-087,
nyitva: 10 -17 óráig, szünnap: hétfô

  Nagykunsági krónika
  Gyôrffy István, a magyar nép tudósa


KUNSZENTMÁRTON - HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM

Kerületház u. 8., tel.: 56/461-518,
nyitva: 10 -12 és 14 -17 óráig, szünnap: vasárnap, hétfô

  A Tiszazug régészeti emlékei


MEZÕTÚR - TÚRI FAZEKAS MÚZEUM

Damjanich J. u. 2/a.,
III. 18 - X. 27-ig nyári nyitvatartás: kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap 10-12 és 15-17 óráig, hétfô, csütörtök zárva. Téli nyitva tartás: kedd, szerda, péntek 10-12 és 14-16-ig , szombat 10-14-ig, hétfõ, csütörtök és vasárnap zárva


MEZÕTÚR - PERESI SZIVATTYÚTELEP

Hármas-Körös jobb part,
10-16-ig, hétfõn zárva

  A Körös-Maros Nemzeti Park tájai, állat és növényvilága
  A gõzüzemû szivattyútelep mködése


PÜSPÖKLADÁNY KARACS FERENC MÚZEUM:

4150 Kossuth u. 28., tel.: 52/351-295,
nyitva: 10-16 óráig, szünnap: hétfô

  A bihari Nagy-Sárrét története a lecsapolástól 1914-ig


TISZAFÖLDVÁR TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM

5430 Iskola u. 6.,
nyitva: 9-12 és 13-17 óráig, szünnap: hétfô

  A Tiszazug természeti viszonyai, gazdasági élete és fejlôdése


TÚRKEVE FINTA MÚZEUM

5420 Attila u. 1., tel.: 56/361-183,
nyitva: 9-12 és 14-17 óráig, szombaton 9-12 óráig, vasárnap 14-17 óráig, szünnap: hétfô

  A Finta testvérek szoborkiállítása
  Élet az Ecsegi pusztán
  A Nagykunság néprajzaA fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ rész: Rendszeresen ismétlõdõ kultúrális programok
Elõzõ rész:
LovasprogramokKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.