KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


KÖRÖS-SÁRRÉTI TÚRALEÍRÁSOK

Szerkesztõi elõszó a II-III. fejezet eléÚtikalauzunk könnyû, gyors kezelése és jó áttekinthetõsége céljából a túraleírások által felölelt területet 10 körzetre osztottuk. Az elsõ, a vizek folyásának irányában haladva vízi túrákat ír le, s közben a folyók egyes jellemzõ pontjainál (hidak, üdülõtelepek stb.) utal a "szárazföldi" kapcsolatokra. A 2-7-ig számozott túrák a Körösöket kísérõ, azoktól kisebb-nagyobb mértékben eltávolodó útvonalakat kínál. Az utolsó 3 túrakörzet más tájegységeket mutat be. Mivel e vidéket a természetjárás számára még egyáltalán nem, vagy csak igen kevéssé tárták fel, ezért szerzõink tervezték a túrák vonalvezetését, sõt a körzet értékeit, vonzerejét felvillantó ajánlásokat is adtak.

Minden túrának fejrovata van. amelyben ismertetjük az útvonalat, megadjuk a túra jellegét (pl. körtúra), távolságát, tiszta menetidejét 4 km/óra gyalogos és 10 km/óra kerékpáros haladási sebességre számolva.

A szövegben a tájékozódás szempontjából fontos részeket dõlt betûkkel szedtük, a helységek arculatát, történetét és a táj jellegzetességét ismertetõ bekezdéseket pedig eltérõ méretû betûkkel emeltük ki. Nem minden település ismertetésébe bocsátkoztunk rangjának megfelelõ mértékig. Azon városok esetében, amelyekrõl könnyen hozzáférhetõ kiadványok kaphatók, mellõztük a részletezést. Összhangban az I. (általános ismereteket közlõ) fejezettel a túrák leírása során igyekeztünk következetesen felhívni a figyelmet a múlt emlékeire és az építészeti környezet értékeire.

A természetjárást segítõ hasznos ismereteket a III. fejezetben foglaltuk össze. A szerkesztõ köszönetet mond: Bauecker Alajos, Galbáts Zoltán, Gál Imréné, Hajdú Ferenc, Lázár Istvánné, Mészáros Vince, Nádházi István, Nagy György, Nagy Zoltán, Papp István, Smuta Kálmánné, Szabó Csaba, Szilágyi Imre, Tálas László, Varga Judit és Varga Ferenc részérõl a kiadvány megjelenéséhez nyújtott jelentõs segítségükért.
A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ rész: Vízi túrák a Körösökön  
Elõzõ rész:
Társadalmi átalakulásKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.