KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


TÚRÁK A BÉKÉS-CSANÁDI-LÖSZHÁTON

10/3 Orosháza - Kardoskút - Fehér-tó - OrosházaVisszatérõ túra: távolság 30 km.
Menetidõ: kerékpárral 3 óra

Figyelem! Fehér-tó csak elõzetes engedéllyel látogatható!


  Az orosházi Hotel Alföld keleti oldaláról induljunk a Bajcsy-Zsilinszky utcán. A Magyar Nemzeti Bank, a posta, majd az Új Élet Mgtsz klubja, az Alföldi Kõolaj- és Gázipari Gépgyár és a déli ipartelep mellett haladunk. Jobb oldalon hamarosan feltûnik a bogárzói vasútállomás, majd az Orosháza határát jelzõ tábla, balra pedig az orosházi Új Élet Mgtsz bogárzói lovaspályája.

   A pályán rendszeresen színvonalas lovasversenyeket tartanak, lehetõségünk nyílik lovaglásra is.
   Kialakítottak egy pihenõparkot, nyári estéken szabadtéri mozi várja az érdeklõdõket.

  Jobb oldalon az aszfaltút mellett halad az orosháza-tótkomlósi vasútvonal. Körös-körül jellegzetes tanyai táj, a Békés-csanádi löszháton kialakult jó minõségû szántófölddel. 8 km után Kardoskútra érünk. Végigkerékpározunk a kõolaj- és földgáztermelésérõl híressé vált és 1950-ben vásárhelyi tanyaközpontból kialakított településen, ahol az Orosháza és Vidéke Áfész több boltja mûködik. Utunkon az evangélikus templommal szemben jobbra fordulunk a 4 km-re levõ Pusztaközpont felé, ahol szintén van vegyesbolt, italbolt és telefon is. A központot elhagyva ott a tájékoztatótábla: kardoskúti Fehér-tó, természetvédelmi terület. Belépés csak december 1-tõl február 28-ig, valamint június 16.- augusztus 15. között az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Dél-alföldi Felügyelõsége (Szeged, Föltámadás u. 29. 6701) engedélyével.


  Szürkemarhák Kardoskúton

  Fotó: Sterbetz I.


  A táblától kb.1 km-t haladva balról és jobbról feltûnik az érintetlenül hagyott jellegzetes pusztai táj az orosházi Új Élet Mgtsz szürkemarha gulyájával és juhnyájával, távolabb gémeskút. Engedéllyel térhetünk be a területre. Pár száz méter után elérjük a kutatók számára fenntartott kis házat és a fából készített magas madárlest, ahonnan a Fehér tó és a puszta páratlan látványa tárul elénk.

   Kardoskúti Fehér-tó. Az 1966-ban védetté nyilvánított 488 hektár kiterjedésû természetvédelmi terület hazánk egyik legértékesebb madárrezervátuma, sok ritka sziki madárfaj (széki lile, goda, gulipán, széki pacsirta stb.) költõhelye. A tavasszal-õsszel sokezres tömegben vonuló fajok közül a vadlibák, daru, a nagy lilik, kis lilik, a récefélék és sirályok gyülekezõhelye a tó. Aszályos nyarakon az egyébként 10-120 cm mélységû tó egy része kiszáradt. Nevét az ilyenkor elõtûnõ fehér sziksós tófenékrõl kapta. A környezet sziki tája õrzi az õsi magyar puszták szolonyeces és szoloncsákos tájadottságait, kitûnõ lehetõséget biztosítva a szikes talajok tanulmányozására. A puszta hõmérsékletére jellemzõ a forró nyár, az átlagos évi csapadékösszeg 530-550 mm. Fényképezésnél maximálisan vigyázzunk a táj és növényzet épségére!

  A már ismert úton térünk vissza Orosházára. A Kardoskút és Orosháza közötti szakasz a Két keréken Békésben" kerékpáros körútra Mezõhegyes - Orosháza útvonalát érinti.


A "Török-híd" Békéssámson határában, a Száraz-éren

Fotó: Bugár-Mészáros K.A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra : 10/4 Orosháza - Csanádapáca - Pusztaföldvár - Tatársánc - Orosháza
Elõzõ túra: 10/2 Orosháza - Rágyánszki Arborétum - Orosháza
Következõ fejezet: A Békés Megyei Természetvédelmi és Idegenforgalmi GT
Elõzõ fejezet: Mezõhegyes és környékeKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.