KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


TÚRÁK A BÉKÉS-CSANÁDI-LÖSZHÁTON

10/4 Orosháza - Csanádapáca - Pusztaföldvár - Tatársánc - OrosházaVisszatérõ túra: távolság 50 km.
Menetidõ: kerékpárral 5 óra

Figyelem: a Tatársánci-õsgyep csak elõzetes engedéllyel látogatható!


  Orosházán a Hotel Alföld elõl indulunk. Délre tartva végighaladunk az Ady Endre, majd balra fordulunk, ahonnan a Kelet utcára érünk. Jobbra fordulva az Aradi utcát érintve továbbkerékpározunk a Földvári úton. A Kaszaper felé jobbra vezetõ út elõtt érjük el a város határát, de mi kelet felé megyünk. Nagy sík terület, jó termõföld vesz körül bennünket kilométereken át.

  Pusztaföldvárt elérve nem fordulunk be a faluba, hanem a még 7 km-re fekvõ, 1821-ben alakult Csanádapácára igyekszünk. A települést elérve haladjunk egészen az elágazásig, ahova négy felõl torkollik az út. A jobb oldal túlsó részén találjuk a fakerítéssel körülvett millenniumi emlékmûvet, melyet Csanádapáca közössége 1896-ban emelt. A kerítésen belül levõ óriás platán szintén említést érdemel. Balra fordulva közelítjük meg a község centrumát. A központban szép nagy árnyas fák alatt megpihenhetünk, vásárolhatunk. A tér bal oldalán van a községháza, beljebb az utcában az iskola. A Békéscsabára vezetõ út bal oldalán van az 1859-ben épült katolikus templom, mellette az autóbuszállomás. Pihenés után visszaindulunk. Az utca jobb oldalán az Arany János Mûvelõdési Ház (1954), könyvtár és mozi. Elõtte Arany János bronz szoborportréja (Vígh Tamás alkotása, 1976), majd utunkat az 1841-ben alapított Pusztaföldvár felé vesszük.

  A települést jelzõ tábla után balra fordulunk a hosszú Rákóczi Ferenc utcára. Balról elérjük az evangélikus templomot, majd a községi tanácsot, elõtte az I. világháborús emlékmûvel (1926). A szomszédságban fekvõ katolikus templommal szemben levõ utcán van az autóbusz állomás, az Általános Iskola és a tornaterem. Haladjunk tovább Pusztaföldvár Újfalu felé. A sok újonnan épített ház mellett elkerékpározva elhagyjuk a falut és mezõgazdasági területen kb. 1 km-re haladva jobbra meglátjuk az Orosházi Állami Gazdaság tatársánci állattenyésztõ üzemegységét, ahova az Õs-Maros egykori medrén több méter szintkülönbségen keresztülhaladva elérjük a tanyaközpontot. A lakóépületek mögött jobbra fordulva máris elõttünk van a drótkerítéssel körülvett kis Tatársánci Õsgyep, amely szigorúan védett, és csak engedéllyel látogatható.

   Tatársánci Õsgyep, az évezredek óta háborítatlan természet parányi darabja, a Nagytatársánc oldalán van, amelynek építése az i. e. VIII: V. századra tehetõ. A félkör alakú kettõs sánc 3050 m hosszú, a két vége közötti átmérõ távolság 1800 m. A 12 hektárnyi terület két sánc és kettõs vizesárok védte, ami 26-27 méter széles és átlagosan 2 m mély volt. A sáncok magassága kb. 220 cm-re tehetõ. A felszántástól megmenekült kis területen, és közvetlen közelében is, nyolc jellegzetes löszpusztai õshonos növény szépen díszlik, így a sarlós gamandor, macskahere, kónya, zsálya stb.


  Nyár utóján a szikes tavak medrében kivirágzik a sziksó

  Fotó: Sterbetz I.


  Csak a kerítésen kívülrõl gyönyörködjünk az õsgyepben! Visszatérve kerékpárunkhoz, ereszkedjünk le az Õs-Maros medrében, majd kiérve a mûútra Pusztaföldvár felé pár száz métert haladva jobbra fordulunk egy dûlõúton, és kb. 500 méter után elérjük a Kistatársáncot. Itt is van néhány érdekes növény (martilapu, közönséges gyíkfû stb.). A földvári építkezésekhez a sánc oldaláról egykor sok földet, homokot elhordtak, így az eredeti fedõrétegbõl alig maradt meg valami. Pusztaföldváron áthaladva Orosháza felé fordulunk. Álljunk meg pár percre a Harangos-kút legendájának egykori színhelyén, amelyet a most folyó csatornaépítés eltüntetett.

   A néphit szerint a pusztaföldváriak a tatárok vagy a törökök dúlása idején hírül vették, hogy ki akarják fosztani falujukat. Erre minden pénzüket: aranyukat, ezüstjüket egy harangba tették, kútba eresztették, majd elföldelték. A veszély elmúltával ki akarták húzni, de az visszazuhant a mélységbe, és azóta is ott nyugszik. A környéket ma is Harangosnak, az ott folydogált kis eret Harangos-érnek nevezik.

  A távolban már feltûnnek az Orosházi Üveggyár kéményei, a templomtornyok, magasabb épületek. Egy óra múlva Orosházára érkezünk.


A kopáncs pusztai templom a XII-XIV. századból

Fotó: Bugár-Mészáros K.A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra : 10/5 Orosháza - Nagyszénás - Gádoros- Szentetornya - Orosháza
Elõzõ túra: 10/3 Orosháza - Kardoskút - Fehér-tó - Orosháza
Következõ fejezet: A Békés Megyei Természetvédelmi és Idegenforgalmi GT
Elõzõ fejezet: Mezõhegyes és környékeKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.