KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


TÚRÁK A BÉKÉS-CSANÁDI-LÖSZHÁTON

10/5 Orosháza - Nagyszénás - Gádoros - Szentetornya -
Gyopárosfürdõ - OrosházaKörtúra: távolság 39 km.
Menetidõ: kerékpárral 4 óra.


Orosházán a Hotel Alföld elõl indulva áthaladunk a 47-es fõútvonalon, és Orosháza fõutcájára, a Kossuth Lajos utcára térünk. Balról a Széchenyi Miklós téren a római katolikus templom (1922), majd presszó, a Petõfi Mûvelõdési Központ (1970), az Árpád-kert Pásztor János készítette Hõsök szobrával (1927). Egészen az Október 6. utcai keresztezõdésig haladunk, balról a víztorony és az autóbusz-pályaudvar, szemben vele a volt Tóth-malom. Az Október 6. utcán jobbra fordulva érjük el a Boldizsár István Képtárat. (Orosháza, Október 6. u. 39.)

    Az orosházi születésû (1897) Budapesten élõ mûvész a magyar festészet kiemelkedõ fejezetét jelentõ nagybányai mûvésztelep jeles képviselõje.1979-ben 36 olajfestményét szülõvárosának adományozta, amelyet azóta állandó kiállításon mutatnak be.

Továbbhaladva a sarkon balra a vasútállomás, majd a nagy múltú Orosházi Baromfiipari Vállalat telepe. A Szarvas felé mutató tábla irányát követjük. Áthaladunk a vasúti síneken, balra a felvégi temetõ. A fõútvonalon kerékpározva feltûnik az üveggyár. Presszó és újonnan épült családi házak között érjük el a város határát jelzõ táblát. Jobb oldalon az orosházi síküveggyár épülettömbje tárul elénk, majd az orosháza-szarvasi vasútvonalon túl kisebb bányató, ahol engedéllyel horgászni is lehet. Egy km-t kell elõre haladnunk, és megállhatunk néhány percre Székács József földbirtokos jobbra elterülõ családi sírboltjánál.

    Székács József családi sírboltja, Orosháza. A kb. múlt század végén épített sírboltba eddig 13 családtagot temettek el. A márványobeliszket Kauser Gyula budapesti kõfaragó készítette. A sírt körülvevõ kovácsoltvas kerítés és az évszázados japán akácok említésre méltóak.

A temetõbõl kijõve szemben van a Göbölyhajtó út, ahol egykoron ezerszámra hajtották a marhákat egészen Erdélytõl Bécsig. Szálljunk kerékpárunkra, és folytassuk utunkat. Az orosházi alsó vasútállomás, majd az Állami Gazdaság tankerülete mellett elhaladva mezõgazdasági terület következik, míg kb. 2,5 km-t megtéve jobbra elérjük a pusztaszentetornyai boltot, italboltot, vasútállomást.

Jellegzetes alföldi tájon haladunk pár kilométert, majd a 26-os kilométerkõ után elérjük az 1818-ban telepített Nagyszénás határát. Az utóbbi években felépített családi házak között kerékpározva balról megtaláljuk a Park fürdõt, ahol fedett és szabadtéri medencék is vannak. Iktassuk programunkba a fürdést! A fürdõ mellett van a szép Park étterem. Jobbról autóbusz állomás, majd bolt. A régi Általános Iskola, az I. világháborús emlékmû (1925), a vasútállomás és a római katolikus templom (1926) elõtt balra fordulunk, ahol a Czabán Samuról elnevezett mûvelõdési ház mellett haladunk el, majd a nagyszénási Október 6. Mgtsz központi irodája esik utunkba.

    Gádoros felé haladva, 2 km megtétele után É-ra rövid kitérõt tehetünk a gróf Brechtold-majorba (romantikus magtár, istálló és svájci típusú faverandás intézõi lak). Innen további 4 km-re találjuk a reprezentatív igénnyel épült Cifra-major kastélyát és parkját.

Eredeti utunkra visszatérve 3 km Gádoroson.

    A fõutcában áll a mai magyar építészet tervezõjének, a szerves antropomorf építészet képviselõjének, Makovecz Imrének tervei alapján épült lakóház. Az épület teteje valóságos nyerget formáz, a nyeregtetõ szakszó szó szerint való értelmezése nyomán. Az épület alaprajzában központi helyet kapott a családot összefogó ebédlõasztal. A részletek megformálása a bálványfás kapuig és kerítésig példamutató lehet a mai családi ház építészethez. Mint a jövõ mûemlékét érdemes felkeresni.

A fõutcán balra fordulunk, és rövidesen meglátjuk az utcán jobbra álló református templomot (1920), majd a posta után balra a sarkon az evangélikus templomot (1888). Utunkat tovább folytatjuk az új községi temetõbe, ahol a ravatalozóval szemben áll Justh Zsigmond márvány síremléke. A gádorosi Tanács 1963-ban helyezte át sírját a közeli Justh-majorból.

    Justh Zsigmond (1863-1894) író. Mûveiben a nép életét tanulmányozta, és pszichológiai realizmussal ábrázolta hõseit. Jelentõsebb mûvei: A puszta könyve, A pénz legendája, Gányó Julcsa, Delelõ és egyéb elbeszélések, Fuimus. Naplója is többször megjelent. Parasztszínházat alapított, birtokán élõ és dolgozó parasztjaival klasszikusokat és népszínmûveket játszott, sikerrel. Páratlan értékû mûgyûjteménye és levelezése volt, amelynek jelentõs része elkallódott. A nyarakat általában szülei Justh-majori birtokán töltötte, õsszel egy-egy szentetornyai inasa kíséretében melegebb égtájakra (Egyiptom, India, Görögország, Olaszország, Franciaország) utazott betegségét gyógyítani. Népszerû ember volt, gyakran vállalta a keresztapaságot a környéken élõ falusi, tanyai családoknál.

A temetõbõl ne a földúton jöjjünk vissza Orosháza felé, hanem az elsõ balra vezetõ gádorosi aszfaltúton haladjunk, ahol hamarosan elérjük utunkat, amelyen balra átmegyünk a vasúti síneken. Pár kilométer után elérjük a jobbra fekvõ, Orosházához tartozó Héthalmi tanyákat, ahol vegyesbolt és kocsma is van, balra pedig a Gádoroshoz tartozó Justh-major. A kastély teljesen eltûnt, az egykori iskolaépület még áll. A tanyaközpontot elhagyva jobbra tartunk, az orosházi Petõfi Mgtsz földjei és központi telepe mellett. A harmincas évek közepén készített szentetornyai betonút kezdeténél van az Orosháza határát jelzõ tábla, balra 500 méterre az evangélikus templom (1931), a Hõsök szobra (1926), majd a betonút végén az Orosháza külsõ vasútállomás. De mi ne erre menjünk (bár Gyökeresen keresztül a téglagyár mellett egészen hamar Orosházán, az István király úton lennénk), hanem végigkerékpározunk Szentetornyán. A kultúrotthon után elhagyott folyómeder, összességében kb. 2 méter szintkülönbség látható. Balra fordulva katolikus templom elõtt emlékmû, jobbra általános iskola. A betonúton haladva az egykori népszerû fürdõhely, a Kerek-tó környékén alakult ki a városi kertészet, majd jobbra a gyopárhalmi tejüzem. A betonút mellett feltûnik a gyopárosi tó északi része. Az orosháza-szentesi vasútvonalon haladva hamarosan Gyopárosfürdõ vasútállomása elé érünk. Térjünk be a fürdõbe (lásd még a 10/1. sz. túránál írtakat).

Visszafelé az üdülõtelepen is kerékpározhatunk, de gyorsabb az aszfaltúton megtenni a végcélként Orosházán megjelölt Hotel Alföldig hátralevõ 4 km-t.


Védett kisemlõsünk a sün,
a megnövekedett országúti forgalom gyakori áldozata

Fotó: Muray R.A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra : 10/6 Orosháza - Nagyszénás - Kondoros- Csorvás - Orosháza
Elõzõ túra: 10/4 Orosháza - Csanádapáca - Pusztaföldvár - Tatársánc - Orosháza
Következõ fejezet: A Békés Megyei Természetvédelmi és Idegenforgalmi GT
Elõzõ fejezet: Mezõhegyes és környékeKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.