KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


TÚRÁK GYULA-BÉKÉSCSABA-BÉKÉS KÖRNYÉKÉN

AJÁNLÁS

AJÁNLÁS A GYULA ÉS BÉKÉS KÖRNYÉKI TÚRÁKHOZ

(Kósa Ferenc)


„S majd meglátod - éjfél után
dúdolni kezd e drága táj
valami olyan dallamot
- csak errefelé hallhatót -"

(Simonyi Imre: Törökzug, Csíkosér)                              Valóban! - minden tájnak megvan a saját dallama, a „csak arrafelé hallható". Az érzékeny költõi lélek pontosan megfogja ezeket a különleges színeket, hangulatokat. Gyula esetében talán nem is kell költõnek lenni ahhoz, hogy a táj elénk tárja szépségeit. Miért? Talán azért, mert nem is rejtegeti annyira, mint más alföldi társai. Bár síkságon épült, de a zártabban építkezõ, soktornyú város atmoszférájában érzõdik, hogy hajdani Partiumtól nem nagyon távol vagyunk, s az Erdélybõl fújó szelek idáig is elkalandoztak. Történelmi városmagját, híres gyógyfürdõjét és egyéb nevezetességeit országszerte, sõt külhonban is ismerik. Kevesen tudják azonban, hogy a várost északon több ezer hektárnyi erdõ koszorúzza, s ez az erdõkkel tarkított, folyókkal szabdalt táj az Alföld egyik vonzó színfoltja. A Mályvádi-erdõ rengetege, a Körösök sok ága-boga, elhagyott medrei, a környéket behálózó töltések, Póstelek elvadult kastélykertje változatos, egyéni hangulatú tájat formálnak. Békés, a megye névadója és egykori központja a Fehér- és a Fekete-Körös összefolyásánál épült. Ez a gazdag és viharos múltú kisváros bizonyára meglepetés azoknak, akik elõször járnak erre. Sajátosan magyar, alföldi hangulatú, ót és újat szerencsésen ötvözõ központja, Körös-partja vagy tágabb környezetében Tarhos, Fás-puszta és Hosszú-fok természeti, építészeti látnivalóiból egy szintén kevéssé ismert vidék mozaikképe áll össze. Miközben a jó levegõt, a csendet élvezzük, és csodáljuk a természet szépségeit, pihenésképpen egy kidõlt fatörzsre vagy az árokpartra telepedve pillantsunk bele kalauzunkba, és tekintsünk vissza régi idõkbe. Hiszen a szûkebb vagy a tágabb haza is csak úgy nõ igazán a szívünkhöz, ha múltjának titkokat takaró fátylát is föllebbentjük. Lábunkkal porig égetett, rombolt falvakon tapodunk, a madárdalba elásott hangok kongása vegyül, pákászó, halászó emberek ladikja siklik a fûzek alatt, a gyepes gátoldal - ahol épp napozunk - a folyószabályozó õsök emberfeletti küzdelmének monumentuma.

Az éjfél talán még el sem érkezik, s mi könyvecskénk segítségével már halljuk is, hogy mit dúdol a táj, csak egy kis csönd kell hozzá - figyeljünk bele ebbe a csöndbe!
Öreg botolófûz az Élõvíz-csatorna partján

Fotó: Boross L.

AJÁNLÁS A BÉKÉSCSABAI ZÖLDÖVEZETTÚRÁKHOZ

(Réthy Zsigmond)

Bolyongás a nagyréti tanyavilágban, nosztalgikus hangulatokat ébresztõ alföldi tájak, illatok, színek és hangok, melyek elvesztek a városi ember számára; csendes, fûnõtte dûlõutak, kutyaugatás és a szél, amely a távoli rétekrõl jön vagy a végtelenbe nyúló pusztákról - ezek, amiért érdemes elindulni egy-egy szabadnapon. Bejárni és megismerni a környéket, azt a környéket, amelyrõl az itt lakó városiak nagy része nagyképû lekezeléssel beszél, pedig Békéscsaba - akár szûkebben, akár tágabban értelmezett - zöldövezete nagyszerû kirándulásokat ígér és ad azoknak, akik veszik a fáradságot, és kitörnek az elõítéletek ketrecébõl (amelyre az van írva, hogy "nincs itt semmiféle kirándulóhely”...) Gyalogos és kerékpáros túrára vagy pár órás sétára egyaránt tudunk ajánlatot adni. Kimehetünk a városból egy fél napra vagy reggeltõl estig járhatjuk a dûlõutakat, attól függõen, hogy futja idõnkbõl és erõnkbõl. Más hangulatot találunk a téli csikorgó hidegben tett sétán, és megint mást a húsvét körüli tavaszi tanyavilág napsütéses ragyogásában. Szeretem magányosan is ezeket az utakat; szemerkélõ õszi esõben és nyári kánikulában is. Nyugalmat adnak, a régi életformánk ma még megmaradt tanyasi tájképei számvetésre késztetnek, és egy rövid idõre kiszakítanak agyonsokkolt hétköznapjainkból. Autogén relaxáció=tanya.

Induljunk el a nagyréti tanyák felé, Kígyósra a pusztára vagy a kastélyparkba, a pósteleki vagy a dobozi nagyerdõkbe, a fényesi szõlõkbe vagy csak Jaminába a bányatavakhoz - nem fogjuk megbánni...
GYULA-BÉKÉS KÖRNYÉKI TÚRÁK
 

2/1. túra Gyula - Gyulavári - Dénesmajor - Ant - Városerdõ - Remete - Szanazug - Doboz - Gerla - Póstelek - Gyula
2/2. túra Gyula - Gyulavári - Solymos - Városerdõ- Szanazug - Gyula
2/3. túra Gyula - Gyulavári - Városerdõ - Remete - Bánom - Gyula
2/4. túra Gyula - Szanazug- Dobozi híd- Gerla- Póstelek- Gyula
2/5. túra Gyula - Tanyamúzeum (Szabadka) - Kétegyháza - Elek - Gyula
2/6. túra Gyula - Szabadkígyós - Békéscsaba, Lencsési ltp - Vesze - Gyula
2/7. túra Békés - Tarhos - Szilasi-híd - Kétág - Határ-ér - Bélmegyer - Fáspuszta - Bélmegyer - Hosszú-fok (Bodoki Múzeum)- Békés
2/8. túra Békés - Kétága - Bodoki Múzeum - Petõfi emlékmû - Békés

TÚRÁK BÉKÉSCSABA ZÖLDÖVEZETÉBEN
 

2/9. túra Békéscsaba - Bandika-fa - Nagyrét tanyavilága- Békéscsaba
2/10. túra Békéscsaba - bányatavak - Szabadkígyós - Békéscsaba
2/11. túra Békéscsaba - Szabadkígyós - a puszta - Vincellérház - Újkígyós - BékéscsabaJELZETT TURISTAUTAK A HÁROM VÁROS KÖRNYÉKÉN

(Az eredeti összeállítás elavult, ha a jelenlegi turistautak érdekelnek,
a Körösök Völgye Turista Egyesület lapján megtalálod itt.)
 

2/12. túra Békéscsaba- Póstelek- Dobozi híd- Szanazug- Városerdõ
2/13. túra Gyula - Póstelek
2/14. túra Békés - Dánfok - Dobozi híd - Marói-erdõ - Póstelek
2/15. túra Gyula - VároserdõTÉRKÉPEK: lásd a könyv tartalomjegyzékébenA fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ fejezet: Túrák a Hármas-Körös környékén
Elõzõ fejezet: Vízi túrák a KörösökönKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.