KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


TÚRÁK GYULA-BÉKÉSCSABA-BÉKÉS KÖRNYÉKÉN

2/14    Békés - Dánfok - Dobozi híd - Marói-erdõ - Póstelek   ()Egykoron piros sáv jelzés volt.
Az útvonal jelenlegi jelzéseirõl itt olvashatsz.

Távolság: 15 km
Menetidõ: gyalog 3,5 óra


Békésen a túra kezdõpontja Petõfi u. 2., az 1904-ben épült tanácsháza, közelében távolsági autóbusz-megálló.

    Falán emléktáblát találunk. Az elsõ az 1919-ben a városi direktóriumnak, a második és negyedik az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak emlékére készült. A harmadik Irányi Dánielé, a márciusi ifjak egyikére emlékeztet, aki 1872-tõl 1892-ig Békés országgyûlési képviselõje volt, s róla 1903-ban utcát neveztek el a városban.

    A Széchenyi tér keleti sarkában a mûemlék református templomot találjuk, copf stílusú mai formáját 1905-ben kapta. Az 1732-ben épült kisméretû téglatemplom állandó bõvítése, alakítása eredményezte a mai épületet.

    A református templom melletti református parókia öreg épületén az egyik emléktábla Arany János 1851-i itt-tartózkodására emlékeztet, Nagykörösre, tanári állása elfoglalására utaztában Hajnal Ábel református esperes vendége volt. A parókia másik emlékeztetõje Karacs Terézre, a magyar nõnevelés úttörõ alakjának békési tartózkodására hívja fel a figyelmet. A Teleki család kegydíjából élõ pedagógus 1880-ban került Békésre, elõször rokonaihoz, majd a Széchenyi tér 21. sz. házba, ahol 84 éves korában 1892-ben halt meg. Hamvai is Békésen, a Szarvasi út melletti református temetõben nyugszanak.

Továbbhaladva a római katolikus templomot találjuk balról, ahol a stáció 13 képét Orlai Petrics Soma, Petõfi barátja s rokona, 14. képét Jantyik Mátyás, a békési születésû festõmûvész festette.

Szemben a Dübögõ Szálloda és étterem, jobbra fordulva a Szánthó utcába, majd jobbra a Körösi Csoma utcába jutunk, ahol a 6-14. sz. alatt meleg vízfürdõt találunk. Folytatva egyenesen utunkat a Kettõs-Körös bal partjához érünk, itt jobbra fordulva érjük el a 2-3 hektárnyi területen levõ dánfoki üdülõtelepet és kempinget.

    1855-ig a Fehér- és Fekete-Körös Békés belterületén egyesült, 1857-tõl Szanazugnál és új ásott mederben.

A Kettõs-Körös bal partján DK felé továbbhaladva az új dobozi hidat érjük el, mely kb. 7 km a kempingtõl. Itt jobbra DNy felé fordulunk a Békéscsaba felé vezetõ közúton, majd bal oldalon - kb. 500 m a hídtól -, a második nyiladékon a Marói-erdõbe fordulunk be. További 250 m után az elsõ kereszt-nyiladéknál jobbra fordulunk, s ezen a nyiladékon 2000 m-t teszünk meg a töltésig. A töltésnél balra fordulva a töltésen az erdõ mellett 900 m hosszan tart utunk. Ezután kissé jobbra fordulva 1200 m után fõnyiladékhoz érünk el.

A nyiladékon balra fordulva 200 m után elérjük a pósteleki tornaparkot.

    A park Gerla község igazgatási területén fekszik. A községet a 2/12-es kék jelzésû túránál ismertetjük. A tornapark megközelítése gépjármûvel a 44-es számú békéscsabai-gyulai fõközlekedési útról lehetséges. Békéscsaba felõl Veszely csárda elõtti híd elõtt balra Gerla felé, majd 100 m után jobbra fordulunk, s a közúton érjük el a parkot. Gyuláról jövet a pósteleki konzervgyár felé jobbra kell fordulni, s ezen az úton az erdõ mellett az út a parkhoz vezet.

Visszafelé a közúton a Veszely csárda felé az ott levõ autóbusz-megállóhelyet ajánljuk Békéscsaba, illetve Gyula felé. Illetõleg a 2/12-es kék túraútvonalon a gyalogtúrát Békéscsabáig.


A Mókus Csárda Pósteleken

Fotó: Fehér M.A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra : 2/15 Gyula - Városerdõ
Elõzõ túra : 2/13 Gyula - Póstelek
Következõ fejezet: Túrák a Hármas-Körös környékén
Elõzõ fejezet: Vízi túrák a KörösökönKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.