KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


TÚRÁK SZARVASON ÉS KÖRNYÉKÉN

4/2    Szarvas - komp - Halásztelek - Nagyállási-holtág - SzarvasKörtúra: távolság 18 km, ebbõl földút 11 km.
Menetidõ: gyalog 4 óra, kerékpárral 2 óra.


Szarvas városközpontból a túránkat a 4/1-es útvonalnak megfelelõen a 44-es fõközlekedési úton Békésszentandrás irányába indítjuk. A holtág hídjától 750 m-re É-i irányba térünk le. Bal kéz felõl az agrometeorológiai obszervatóriumot, jobbról az arborétum bejáratát hagyjuk el. A csillagtavakat érintve (lásd 4/1. sz. túránál írtakat!) az útelágazástól 3,8 km megtétele után elérjük a Hármas-Körös védtöltését. Balról csatlakozik be a 4/1. sz. túra duzzasztótól érkezõ útvonala, a hullámtérbe „leereszkedve”, a komphoz és a hajókikötõhöz juthatunk.

Utunkat a Hármas-Körös töltésén jobbra kanyarodva folytatjuk. 800 m-t a burkolt úton teszünk meg, és elérjük az 1984-ben újjáépülõ népi építészeti ihletésû szarvasi gátõrházat, ahol ivóvizet vehetünk magunkhoz. Az õrház a Holt-Körös partjára települt.

    Közelében találhatók azok a szivornyák, amelyek a vízszintkülönbség kihasználásával egyidejûleg másodpercenként 8 m3 vizet képesek a duzzasztott Hármas-Körösbõl a holtágba juttatni.

Az enyhe kanyarulatú töltésen 2,5 km után keresztezzük a Mezõtúr-Szarvas vasútvonalat (Halászlak vm.).

Itt érjük el a Hármas-Körös természeti szépségekben egyik leggazdagabb szakaszát, Halásztelket. A madárvilága, a jó horgászhelyei méltán teszik híressé. A töltésen 1,5 km-re gátõrházat találunk (Halásztelek).

    Halásztelek magyarok lakta falu volt, egy 1557-bõl származó összeírás szerint 32 házzal. Ugyanekkor Szarvas csak 12 házból álló település volt. 1696-ban már csak 18 romos házból álló kis falu, majd késõbb teljesen kihalt, elpusztult, neve csak határnévként maradt fenn. A vasúti megállót azért nevezik újabban Halászlaknak, hogy ne tévesszék össze a hasonló nevû Pest megyei élõ községgel. A vidék növény- és állatvilága még ma is gazdag, bár az 1960-ban települt nagy létszámú halak kiskócsag-, üstökösgém- és bakcsótelep az 1970-es évek második felére sajnálatos módon megszûnt a különbözõjellegû emberi zaklatások miatt. A vasútvonal és a folyógát közt a mentett oldalon az utóbbi évtizedben spontán módon kialakult egy horgásztelep, meglehetõsen gyenge minõségû, a tájba nem illõ nyaralóházakkal. A környék igen jó horgászhely. (R. Zs.)

A gátõrháztól 500 méterre a hullámtérbe kanyarodik az Aranyosi-holtág, amelynek medrét követi az árvízi töltés. A holtág kanyarulatában (500 méterre), jobbra rámpa vezet a mentett oldalra, a Nagyállási-holtág partjára, amely sokféle vízkedvelõ növénnyel borított. Az 1970. évi árvíz során épített ún. hadi úton 1000 méter hosszon követjük ezt a holtágat, és állandóan DNy-i irányt tartva, további 1600 méter után keresztezzük a Malom-zugi-csatornát. A Táncsics Termelõszövetkezet épületeit magunk mögött hagyva áthaladunk a Cigány-éren és keresztezzük a vasútvonalat (600 méter). Utunkat a Dózsa György úton folytatjuk.

Ennek jobb oldalába torkollik be az Ady Endre utca. Itt található a szárazmalom.

    Az egyedülálló ipari mûemlék 1836-ban épült. Elnevezése azt érzékelteti, hogy meghajtása nem vízi erõvel, hanem lovakkal, esetleg emberekkel történt. A századfordulóig gabona- és takarmánymagvakat õrölt, 1912-62-ig kölest hántolt. Épülete keringõsátorból és malomházból áll. Mindkettõt zsindely fedi. A gúla alakú sátor alatt helyezkedik el a malom járókereke - a keringõ - amelynek fogai két orsót és ugyanennyi malomkövet forgatnak. A nyeregtetõs malomházban látható a kõpad, amelyen a kásakõ és a darálókõ helyezkedik el. Az elõbbi kölest hántolt, az utóbbi kukoricát vagy árpát darált. - A mûemlék megtekintését feltétlenül javasoljuk. Részletesebb tájékoztatást a helyszínen beszerezhetõ ismertetõ nyújt.

Utunkat a Béke úton D-i irányban folytatva a mûvelõdési központ érintése után jutunk ki a 44-es fõközlekedési útra, majd itt jobbra fordulva a Körös-hídhoz.


A szarvasi hajókikötõ

Fotó: Boross L.A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra : 4/3 ARBORÉTUMI SÉTA
Elõzõ túra : 4/1 Szarvas - Békésszentandrás - (Öcsöd) - Duzzasztó - Szarvas
Következõ fejezet: Tiszazugi túrák
Elõzõ fejezet: Túrák a Hármas-Körös környékénKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.