KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


TÚRÁK A KIS-SÁRRÉTBEN ÉS DÉL-BIHARBAN

6/9    Komádi - Zsadány - Szépapó-erdõ - Mezõgyán- Geszt
Körtúra: távolság 20 km, ebbõl földút 16 km.
Menetidõ: gyalog 5 óra, kerékpárral 2 óra.

Figyelem: a vátyoni szakasz különleges szépséget tartogat!


Komádi községközpontból Zsadány felé indulunk a közúton. Két és fél km után átkelünk a Sebes-Körösön. (Itt csatlakozik be a 6/8-as út.) A kendergyár és a vasútállomás között továbbra is D-re tartunk, a nyárfákkal szegélyezett úton 3 km után keresztezzük a megyehatárt jelzõ Holt-Sebes-Köröst. A legelõk között tovább futó úton, két km után, balról a biharugrai út csatlakozik be. Zsadány felé, D-DNy-i irányt felvéve két km-n belül a faluközpontba érünk.

    Zsadány tipikus dél-bihari község. Jellegzetes faluképét a századforduló polgárosodó parasztházai adják. K. Nagy Lajos lelkész írta meg történetét, népéletét, Aranyról, Jókairól szóló kutatásai sok adattal gazdagították a táj történetét.
    Középkori Szent Mihály-temploma 1670-ben még megvolt, helyén 1794-1799 között késõbarokk református templomot építettek, zömök biharias toronnyal.

A templomtól D-re indulunk, keskeny, burkolt úton. A Vöröshadsereg utcán 500 m után csatornát keresztezünk, majd DK-i irányt felvéve, további 1500 méter után az erdõszélet alkotó K-Ny irányú kis gáton megyünk keresztül. Jobbról a Vátyon-laposi-, balról a Szépapó-erdõ szegélyezi az utunkat.

    A Vátyoni-erdõ, amelynek szépségét Szabó Pál is megírta, a bihari hegyekbõl átváltó gímszarvasnak ma már otthona az eredményes vadgazdálkodás hatására.


Módos bihari parasztházak Zsadányban

Fotó: Boross L.


Utunkat az erdõ közepén az Orosi- Geszt között leírt túra keresztezi (lásd 6/5. sz. túra). A Vátyoni-erdõkrõl, a Holt-Korhányról a 6/5-ös túránál írtak figyelmet érdemelnek!

A telefonoszloppal szegélyezett út D felé törik, csatornát keresztez a 60. számú telefonoszlopnál.


Kitérõ a „Nagy tölgy”-höz:

    Az úttörésnél DK-re a gyepre térünk le, majd 200 méter után a szántó közé érve K-re fordulunk. 300 méter után erdõ szelére érünk. ÉK-re fordulunk, és az egykori Korhány folyó medrét keresztezõ áttöltésen 100 m-en belül a „Nagy tölgy”-höz jutunk. (A jelzett turistaút a Holt-Korhány jobb partján vezet! -lásd 6/5. sz. túra!)

    A több száz éves, 5,6 méteres törzskerületû kocsányos tölgy különleges látvány a közelben levõ további 10 db, közel azonos méretû tölggyel együtt (ebbõl 3 db már törött!). Arany János több versét is itt írta.


Kitérõ után vegyük vissza az utunkat a telefonoszlopokhoz. 600 m után Vátyonpusztára jutunk. Felújított, nádtetõs juhhodályok, juhászszállás, elhagyott múlt századbeli erdészház, kertjében a Fok-közi-erdõbõl származó jegenyetölgyekkel és egyéb szép faállománnyal, valamint védeni érdemes magtárral található itt.

Tovább burkolt úton haladunk, tölgy- és akácerdõben. Az egykori Korhányból lefûzõdött Salamon-ér vág be az erdõbe. Az akácerdõ, érparti tölgyekkel gémek és kócsagok kedvelt telepe volt. Innen a Gémes elnevezése. A vágásérett akác kitermelése óta a gémek az erdészház közelébe húzódtak.

Kiérve az erdõbõl, ismét DK felé tartunk, gyepes táj szegélyezi utunkat.

Bal kéz felõl szilvásban kis tanyát hagyunk el, kõrisfákkal szegélyezett utunk Mezõgyánba vezet. A faluba a Széchenyi út visz be. (Vátyon-pusztától az útelágazásig 3,5 km.)

Mezõgyánból Geszt felé indulunk, ismételten keresztezve a Korhányt, és az Iklódi-pusztán át és -erdõ mellett, 4 km megtétele után a volt Tisza-kastélyhoz jutunk.

(Kapcsolódó túrák: 6/5. és 6/6.)
A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra
Elõzõ túra : 6/8
Biharugra - Peszér - Sebes-Körös - Nagytóti - Komádi
Következõ fejezet: Túrák a Hortobágy-Berettyó mentén
Elõzõ fejezet: Tiszazugi túrákKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.