KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


TÚRÁK A HORTOBÁGY BERETTYÓ MELLÉKÉN

AJÁNLÁSA TÚRÁKAT AJÁNLJA : Tóth Albert


A Hortobágy-Berettyó folyó mellékét - amelynek magvát a Kisújszállás- Túrkeve-Ecsegfalva térségében fekvõ Ecseg-puszta jelenti - minden túlzás nélkül állíthatjuk hogy még a környékbeli emberek sem ismerik igazán. E táj szerényen húzódik meg a Nagykunság, a Hortobágy és a Nagy-Sárrét szorításában. Számos közös vonás ellenére egyikhez sem tartozik. Ecseg-pusztának és környékének sajátos jellegét a kanyarokban és zugokban bõvelkedõ Berettyó vize adja. Az árvíz szabályozási munkák során itt nem történt kanyarlevágás, itt a nagy kiterjedésû kaszálók, legelõk elválaszthatatlan közelségbe kerülnek a nádasokkal szegélyezett folyóhoz, amely mint tengelye a tájnak, szüntelenül jelen van. Az árvízmentesítõ töltésrõl pedig - amelyen a túrák haladnak - mintegy "rálátással" jelenik még a vidék.

Az árvízmentesítés elõtt igazi vízivilág volt e terület. Idõvel - az emberi beavatkozás következtében egyre gyorsabban változott meg a környék, s alakult ki a mai kép. Herman Ottó már a múlt század utolsó éveiben ír róla: "ez a terület óriási volt, de most szélei felõl évrõl évre összébb szorongatja az eke, el-elszakítva néhány ezer holdnyi legelõt, összébb szorítva egy földdarabot, melynek élete tele volt õsi elemekkel, s éppen ezért messze bevilágított a letûnt korszakokba."

Minden emberi tevékenység megõrizte hajdani varázsát. Mindmáig igaz és megszívlelendõ Benkõ Gyula, egykori mezõtúri természetrajztanár lírai ajánlása: "Ecseg-pusztát csak egyszer kell látni csendes õszi napon - összeverõdött túzokfalkával, nyári délibábbal, tavaszi vagy õszi vadlibahúzáskor, vagy éppen daruvonuláskor - és soha-soha nem lehet elfelejteni az Alföld szépségét s benne Ecseg báját."

Ennek az értékekben bõvelkedõ tájnak a Szolnok megyére esõ darabját 1984-ben Ecseg-pusztai Természetvédelmi Terület néven védetté nyilvánították. Túráink e megkapóan kedves alföldi tájnak a legszebb és legkönnyebben megközelíthetõ szakaszait érintik. Igyekeztünk olyan túrát ajánlani, amely mind a környékbeli lakóknak, mind a területen áthaladóknak kellemes hétvégi kiránduló programot, kikapcsolódást jelenthet minden évszakban. Akik távolabbról gépjármûvel érkeznek, azok is rövid gyaloglás után elérhetik a tájképileg legvonzóbb részeket, a legcsendesebb zugokat.
TÚRALEÍRÁSOK


7/1. túra Bucsai híd - Villogó - Szõlõs- ecsegfalvi híd - Borz - Bucsa
7/2. túra Ecsegfalva - Mirhó - Bokros - Kiritói-erdõ- Ecsegfalva
7/3. túra Bokros - Gástyás - Tereh-zug - Csurgó - Templom-zug- Bokros
7/4. túra Túrkeve - ballai híd (Malom-zug) - Himesdi-kanyar - Tereh-zug - csurgói szivattyútelep - Bense-zug - ballai híd
7/5. túra Kisújszállás - gástyási szivattyútelep - Tereh-zugi híd - Himesdi- kanyar- ballai híd - MezõtúrTÉRKÉPEK: lásd a könyv tartalomjegyzékébenA fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ fejezet: Sárréti túrautak
Elõzõ fejezet: Túrák a Kis-Sárréten és Dél-BiharbanKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.