KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


TÚRÁK A HORTOBÁGY BERETTYÓ MELLÉKÉN

7/1    Bucsai híd - Villogó - Szõlõs- ecsegfalvi híd - Borz - Bucsa
Távolság:18 km, végig földút (töltés).
Menetidõ: gyalog 4,5 óra, kerékpárral 2 óra.


A gépjármûvel érkezõk Karcag és Füzesgyarmat felõl is jó úton elérhetik ezt a megyehatáron levõ kiindulási és megérkezési helyet. Akik Kisújszállás vagy Dévaványa felõl érkeznek, azok az ecsegfalvi közúti hídnál hagyva jármûvüket, a bal oldali töltésen É felé elindulva ugyanígy teljesíthetik ezt a körtúrát.

A Hortobágy-Berettyó bucsai hídjától indulók a folyó jobb oldali töltésén délre haladva, alig több mint négy km-s gyaloglás után elérik az 1957-ben épített villogói szivattyútelepet.

A Hortobágy-Berettyó addig még szûk hullámtere itt kiszélesedik, több holtágban is szétterülõ vize eltûnik a nádtengerben. Igazi mocsárvilág tárul szemünk elé.

Haladva tovább D felé, a töltésen kívül tölgy- és nyárfaerdõ kíséri utunkat, de elérve Szõlõs térségét, a part menti fûzesek mögött, a hullámtér magasabb részein az egykori õshonos fehér nyáras-fûz ligeterdõk maradványai alkotnak kisebb foltokat. A helyenként partközelbe érkezõ folyó kiöntésein a vízimadarak ezrei tanyáznak. A folyón túl feltûnik a tágas Szõlõs-zug a legelészõ gulyával, birkanyájjal, a gémeskúttal.

Ez a táj viszont a valódi pusztaképet majd a visszajövetelkor, a túlsó gátról (Szõlõs-derék) mutatja meg igazán. Elhagyva Szõlõst, az egyre keskenyülõ hullámtér jelzi, hogy közeledünk túránk legdélibb pontjához, az ecsegfalvi közúti hídhoz.

Balra Ecsegfalva házai, jobbra a Nagykunsági Állami Gazdaság Kenderesszigeti központjának gazdasági épületei tûnnek el- az ártéri, s a töltésen kívül elterülõ erdõ fái között.

Átmenve a hídon, a bal parti töltésen északnak visszafordulva haladunk végcélunk felé. A közel 4 km-es gyaloglás után a töltés derékszögben jobbra fordul, majd egy nagy bal ívû kanyar után visszatérve zárja közre a Szõlõs-zugot. Ekkor utunk legszebb pontjához, Szõlõs-derékhez érkeztünk.

Az igen magas töltés azt az egykori mederszakaszt zárja le, amelyen hajdan az árvizek Ecsegfalva, Dévaványa irányában szélesen elterülve elöntötték a környéket.

A Szõlõs-zug holtágai, nádasai s nem utolsósorban kaszálói és száraz gyepjei megannyi madárnak nyújtanak életteret.

    Feltétlenül érdemes a gátról letérve egy rövid pusztai barangolásra indulni. Különösen fotósoknak jelenthet a napfelkelte és a napnyugta - ezen a helyen - igen hálás témát.

Folytatva utunkat, gyorsan elérjük a borzi szivattyútelepet, az 1887-ben épített Sárréti-fõcsatorna torkolati szivattyútelepét.

Ez a hely vízrajzilag azért érdekes terület, mivel egykor a Hortobággyal egyesülõ Berettyó itt, Bucsa térségében, a ma már zömmel feltört Borz pusztán délre fordulva foglalta el ma is meglevõ kanyargós folyását.

Borznál az ismét összeszûkülõ hullámtér jelzi, hogy itt már a csatornázott szakaszon járunk. Még 4 km-es gyaloglás, s megérkeztünk elindulási helyünkre, a bucsai Hortobágy-Berettyó- hídhoz.
A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra : 7/2 Ecsegfalva - Mirhó - Bokros - Kiritói-erdõ- Ecsegfalva
Elõzõ túra
Következõ fejezet: Sárréti túrautak
Elõzõ fejezet: Túrák a Kis-Sárréten és Dél-BiharbanKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.