KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


TÚRÁK A HORTOBÁGY BERETTYÓ MELLÉKÉN

7/2    Ecsegfalva - Mirhó - Bokros - Kiritói-erdõ- Ecsegfalva
Körtúra. Távolság: 8 km, végig földút (töltés).
Menetidõ: gyalog 2 óra, kerékpárral 1 óra.

Figyelem: magas vízállás esetén a bokrosi híd nem járható,
mert vagy a híd vagy a hídlejáró víz alá kerül!


Az ecsegfalvi közúti Hortobágy-Berettyó-híd a jó minõségû 4205 KPM-mûúton személygépkocsival is könnyen elérhetõ. Innen indulunk el a folyó jobb oldali töltésén. Letérve a mûútról, DNy-i irányban egy nyílegyenes gátszakaszon haladva, balra a széles ártér jó füvû kaszálóit, jobbra a Nagykunságí Állami Gazdaság Kenderes-szigeti kerületének gazdasági épületeit látjuk. Alig 800 m megtétele után a töltés derékszögben megtörik, s a táj hangulata is egyszeriben megváltozik. A gátat közelítõ fûzes partú, náddal, gyékénnyel szegélyezett, iszapzátonyos, lomha folyású Hortobágy-Berettyó a régi vízivilágot idézi.

  Az árvízszabályozások során kanyarjait itt nem vágták át, és így jöhettek létre a kanyarok belsõ ívében a tekintélyes méretû zugterületek. Az elénk táruló zug a Kirítói-öblözet - vagy ahogyan másként nevezik a Gyilkos-zug, Csató Sándor pásztorember 1900 táján itt gyilkolta meg a feleségét, innen az újkeletû név.

Itt állott az 1960-as évek végéig az a nagy gémes csordakút, amelynek téglái között, 1926-ban Jablonowszki József megtalálta az Alföldön oly ritka haraszt, a gímnyelvû páfrány (Phyllitis scolopendrium) néhány példányát.

A 2000 lélekszámú mai Ecsegfalva alig 50 éve született az egykori vallásalapi tanyaközpontból.1949. január 1-ig Pusztaecseg volt a neve. Hamarosan elérve a mirhói szivattyútelepet, az ártér legszélesebb pontjához érkezünk. Szemben a Kiritói-szivattyútelep sárga épülete és a Kiritói-erdõ tûnik fel.

Mirhó, a letûnt vízivilág jeles emléke. Az itt betorkolló Kakati-fõcsatorna a környezõ halastavakkal abban a lapályban húzódik, amelyet a szakirodalomban Mirhó-torok néven ismerünk.

  Az Abádszalók felett a Mirhó-foknál kiömlõ tiszai árvizek itt futottak le a Sárrétek mocsárvilágába, itt találkozott a tiszai és a körösi vízrendszer. Döntõen befolyásolta a táj vízrajzát a Mirhó gát megépítése 1785-ben, mely eseményt a tiszaszalóki (ma Abádszalók) Erdõdi Lajos az alábbi verssel üdvözölte:


  „ Mirhó! Sok helységet melly régen ostromolsz
      Habozz, lebegj bizvást, mert ime elromolsz
      Szabad folyásodnak akadály vettetik
      Dõllyfös nyargalásod zablába tétetik...
  Mirhó! Te mind magad még neved is elvész
      Végsõ romlásodra föld, ásó, kapa kész
  Felhatott az égre sok szegény insége
      Amelyet okozott Mirhó dühössége
  Heves, Szabolts, Bihar, Békés nagy vidéke
      Volt kártételednek uralkodó széke
  Csanád, Csongrád, széles Kunság térségei
      Voltak habjaidnak máig ellenségei...
  Ne tsudáld, hogy nem lelsz Mirhó pártfogóra
      Mert még az gyermek és átkot mond Mirhóra.
  Heves majd eltemet, Kunság örül s nevet,
      mert nem iszik többet annyi Mirhó levet..."

Folyóközelben haladva, 2 km megtétele után érjük el a bokrosi fahidat.

  Bokros - Gyõrffy István szerint - feltehetõen az itt még sokáig fennmaradt úgynevezett bokorhalászatról kaphatta a nevét. Ez a halászatnak egyik formája volt. 6-8 emberbõl álló csoport kerítõhálóval, vésszel és õrhálóval halászott. Ez volt a „bokor".

A bokrosi fahíd tetszetõs környéke kellemes pihenõhely.

Átkelve a hídon, utunkat visszafelé folytatva ismét a gátra érkezünk. Néhány száz méter legyalogolása után érjük el a Kiritói-erdõt a szivattyútelep tõszomszédságában. Ez a fiatal tölgyes szép tisztásával igen alkalmas tûzrakásra, táborozásra. A folyó egyik holtágának közelsége miatt kedvelt horgászhely. Utunk befejezõ utolsó 2 km-ét a folyó bal parti töltésén vízközelben tehetjük meg. Megérkezve a hídfõhöz, érdemes még egy utolsó pillantást vetni a tájra az 1970-ben üzemen kívül helyezett egykori vasúti hídról is.

A hídtól nem messze levõ Berettyó étteremben és Délibáb presszóban olthatjuk szomjunkat. Ecsegfalváról naponta több buszjárat is indul Dévaványa illetve Kisújszállás felé.A Hortobágy-Berettyó fõcsatorna Ecsegfalvánál

Fotó: Strebetz I.A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra : 7/3 Bokros - Gástyás - Tereh-zug - Csurgó - Templom-zug- Bokros
Elõzõ túra : 7/1 Bucsai híd - Villogó - Szõlõs- ecsegfalvi híd - Borz - Bucsa
Következõ fejezet: Sárréti túrautak
Elõzõ fejezet: Túrák a Kis-Sárréten és Dél-BiharbanKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.