KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


SÁRRÉTI TÚRAUTAK

AJÁNLÁSA TÚRÁKAT AJÁNLJA : Dankó Imre


A Püspökladány-Biharkeresztes vasút- és útvonaltól délre elterülõ és a Sebes-, valamint a Kettõs-Körös által határolt területet, az egykori Nagy- Sárrétet és környékét túránk szempontjából egyszerûen Sárrétnek vesszük, és így szólunk róla.

Sík vidék ez, a Nagy-Alföld szerves része, sõt annak legmélyebb teknõje. A Sárrét belseje a múlt századi lecsapolásig, ármentesítésig, a "régi vizes világban" lakatlan volt. Települések a mocsárvilág szélein, szigetein alakultak ki. A Sárréten átvezetõ út ma is ezeket az õsi településeket köti össze. Gyalogtúrát nem ajánlunk, annál inkább kerékpárost. A táj meglehetõsen egyhangú. A régi mozgalmas, vízben, vízinövényben gazdag tájat hiába keressük. Az egykori tölgyesekbõl is csak néhány hagyásfa maradt. A legújabban telepített út menti erdõsávok adnak némi változatosságot, valamint az utakat lépten-nyomon keresztezõ erek, folyások, kanálisok élénkebb növényzete. Az egykori rétek, mocsarak helyei nem mind váltak mûvelhetõkké. Kotus, szikes területek elég nagy számban találhatók itt, leginkább legelõkként, sokszor juhlegelõkként hasznosítják õket. Történeti emlékekben is szegény ez a táj, a patics-, sár-, vályogépületek nemigen éltek tovább száz-százhúsz esztendõnél. A falvak református templomai zöme XVIII. századi épület-, helyben égetett téglából épült egyszerû barokkos épület, némelyik jellegzetes, szép, arányos tömegével hívja fel magára a figyelmet. Egyébként még romok sincsenek, hiszen a várak is magyar módra épült földvárak voltak, mint a bajomi is. A nagyon ritka, csekélyke romokat éppen ezért a mondák, mesék, babonás történetek egész raja veszi körül, mint például a szerepi torony esetében is. Kimagasló jelentõségûek és különös védelmet érdemelnek a gyakran fel-feltûnõ kunhalmok vagy kurgánok, õsi idõk hírnökei. Némelyiket már alig lehet észrevenni, lemosta az esõ, elhordta a szél és elszántották az emberek.

Arany János és Sinka István tája ez, a látszólagos sivárság ellenére is változatos, izgalmas. Meg kell ismernünk, hogy megszeressük!
TÚRALEÍRÁSOK


8/1. túra Berettyóújfalu - Furta - Zsáka - (Vekerd) - Darvas - (Körössziget) - Csökmõ - Szeghalom
8/2. túra Szeghalom - Füzesgyarmat - Biharnagybajom - Sárrétudvari - Szerep - Püspökladány
8/3. túra Püspökladány - Álomzug - Hosszúhát - Szerep - Sárrétudvari - Biharnagyb.- Nagyrábé - Bihartorda - Bakonszeg - BerettyóújfaluTÉRKÉPEK: lásd a könyv tartalomjegyzékébenA fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ fejezet: Túrák Mezõhegyesen és környékén
Elõzõ fejezet: Túrák a Hortobágy-Berettyó menténKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.