KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


MEZÕHEGYES ÉS KÖRNYÉKE

9/3      Mezõhegyes - 39-es major - Feneketlen-tó - Battonya
Távolság: 20 km, ebbõl földút 5,5 km.
Menetidõ: gyalog 5 óra, kerékpárral 2 óra.

Megjegyzés: a túra a Feneketlen-tóig a 9/1-es útvonallal szemben halad.
Figyelem: A túra az államhatár mentén vezet, a leírt útvonaltól ne térjünk el!
A 9/1-es túraútvonal pontos követése érdekében a fõbb tájékozódási pontokat megadjuk.

Mezõhegyes, vasútállomás - Petõfi sétány (200 m) - Kozma Ferenc utcán jobbra - sorompó - strandliget (500 m) - K-i irányban, az óperegi úton, a 39-es major (majormúzeum), majd a 47-es major (5,5 km) - ezen É-ra át, majd tovább K-re a 48-as erdõ Ny-i sarkához (2,5 km) - É-ra fordulunk, majd bekötõ úton a 48-as majorba (1,5km) - Feneketlen-tó, mezõhegyes-battonyai közút (700 m).

A 48-as erdõ ÉK-i sarkánál - elérve a közutat - K-re, Battonya felé fordulunk, és 1,4 km után a K-i gránichoz érünk. (Lásd a 9/1-es túránál írtakat!) Két és fél kilométer után balról becsatlakozik az aradi út. A vasúti sorompóhoz jutva jobbra a battonyai állomáshoz vezet az út. Egyenesen (K-i irányban) keresztezzük a Száraz-eret az 1834-ben, Csanád vármegye által épített kétnyílású, téglaboltozatú, mûemléki védelem alatt álló hídon. A híd elõtt balra Búza Barna Petõfi-szobra látható.

    A hídon áthaladva jobbról a felszabadulási és az 1891-es battonyai földmunkásfelkelés emlékmûveit láthatjuk. Mögöttük gondozott park van, a téren balra esik az autóbusz állomás. A városias fõtéren áll a szecessziós stílusú városháza, amely a XX. század elején épült. A park végén álló, egykor klasszicista katolikus templom 1933-1935 között nyerte neobarokk kiképzését, melyet a battonyai születésû Molnár C. Pál freskói díszítenek.
    A Városháza mellett a Korona néven hosszú ideig szálloda és vendéglõként szolgáló épület ma modem üzletsornak ad helyet.
    A Száraz-ér hídjától 300 m-re, jobbra a Mikes Kelemen Gimnázium, elõkertjében pedig a névadó szobra látható. A gimnázium elõtt modem könyvtár van, vele szemben a mûvelõdési központ, utána pedig modem sportcsarnok és sporttelep következik.
    Meg kell még emlékeznünk az állomás melletti négy,1898-ban épült dohányfermentáló épületrõl, amelyek ma mezõgazdasági mûemlékek.

További 1 km-re a közút Dombegyházára tér É-i irányba, mi ebbõl a csomópontból DK-re, a régi aradi úton, a bal oldalon elhelyezkedõ temetõ mellett haladunk el a Felszabadulási emlékparkig.

    A Vörös Hadsereg 18. páncélos hadtestének felderítõ egysége 1944. szeptember 23-án Arad irányából itt lépte át az országhatárt, majd három nappal késõbb a szovjet csapatok bevonultak Battonyára.

A központba visszatérve, mind közúton, mind vasúton juthatunk vissza Mezõhegyesre.


A 48-as major empire stílusú istállója Külsõpereg-pusztán

Fotó: Bugár-Mészáros K.


A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra
Elõzõ túra: 9/2
Mezõhegyes - 81-es major - Néplavór - aradi híd - Tótkomlós
Következõ fejezet: Túrák a Békés-Csanádi löszháton
Elõzõ fejezet: Sárréti túrautakKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.