KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


VÍZI TÚRÁK A KÖRÖSÖKÖN

AJÁNLÁSA TÚRÁKAT AJÁNLJA : Csipes Antal


Üdvözöljük az Olvasót, akit a Körösökön teendõ vízi túrájának kellemesebbé tételéhez szeretnénk az alábbiakban hozzásegíteni. A több mint száz kilométer hosszúságú vízi út a duzzasztás következtében tavasztól õszig mindkét irányban hajózható. Ahogyan ez kialakult a múlt század közepétõl kezdõdõen, arról az általános fejezet ad ismertetõt.

A III. rész Vízi információk fejezte bõ tájékoztatást ad a vízi túrázás szervezésérõl, a vízenjárás szabályairól. segélykérõ- és táborhelyekrõl, vízi létesítményekrõl és többek kötött arról, hogy a Körös-völgy számos egyéb vizét miért nem ajánljuk a túrázóknak.

A túrák az I/A-I/I térképszelvényeken követhetõk.

A csatlakozó gyalogtúrákra menet közben utal a leírás. Sok segítséget adhat tehát ez a könyv. Ám terjedelmi okokból kimaradt belõle sok-sok olyan tudnivaló, amit a ma embere kezd lassan elfelejteni. Ezért, kedves turistatársunk, ne evezz el közömbösen egy-egy öreg halásztanya vagy révház mellett, mert ezeken a helyeken kikötve a szíves szótól beszédesebbé váló idõs vízi emberektõl a pontos tájleíráson túl sok egyéb hasznos tudnivalót is hallhatsz. Így tudhatod meg többek között, hogy a parti fövenyen eltûnõ kígyó minden esetben ártalmatlan vízisíkló, éjszakai táborodban a szalámit a rókák elõl tanácsos magasabb ágakra akasztani, pénzedet és irataidat egérrágás fenyegeti. ha a szúnyogok támadása estefelé szokatlanul heves, a következõ napokban esõ várható, s ha netán ezt reumás derekad is megérzi, rágcsálj friss fûzfahajtásokat (a Kalmopyrin hatóanyaga éppen a fûzfa latin nevébõl ered), s a tolakodó szúnyoghadat bõrödre dörzsölt diófalevéllel tarthatod távol. legalább olyan eredményesen, mint a sokféle gyári kenõccsel és sem önmagadat, sem a parti erdõt, sem a vizet nem szennyezed vele. Sok egyebet is megismersz utad során, fõként ha mindig veled van a két legfontosabb társ, a természet két igen fontos törvénye: Te igazodj a természethez, és mindehhez legyen igen nagy türelmed, önuralmad!

Ha így indulsz vízi túrádra, igazat fogsz adni Szabó Lõrincnek, akit így bûvölt el a táj:

      "Berettyó parton tavaszi tüzek;
      Ifjú eszmények, örökké szüzek.
      Susogó nyárfák amit meséltek-
      Túri diákok, ne feledjétek!"

Nemcsak túri diákokról van itt szó, nemcsak a Berettyóról, hanem végig a Körösök mentérõl, hiszen aki észreveszi az ártéri erdõk színes pillangóit, fészkükre tartó madarait, illatos vadvirágait, annak az érett szederbogyók eszegetése közben az öreg kõriserdõ rég elfelejtett meséket suttog mindenfelé ezen a tájon... S hogy e vidék sok névtelen lakója mellett mégis eszünkbe jut Petõfi Sándor, Arany János, Bodoki Károly, Tessedik Sámuel, ez azért van így, hogy a folyót járva, vagy- könyvtáradban böngészve Te is a felfedezés örömével ismerd meg hazánk fiainak kapcsolatát a folyóval, és mindig érezd, hogy a Körös - mint egy szép menyasszony - mindig visszavár.Kajakosok Szanazugnál

Fotó: Tulok FerencTÚRALEÍRÁSOK
 

1/1. túra Fehér-Körös - Gyula - Szanazug
1/2. túra Fekete-Körös - Sarkad - Szanazug
1/3. túra Kettõs-Körös - Szanazug - Hármas-Körös
1/4. túra Sebes-Körös - Körösladány - Hármas-Körös
1/5. túra Hármas-Körös


TÉRKÉPEK: lásd a könyv tartalomjegyzékébenA fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ fejezet: Gyula, Békéscsaba, Békés környéke
Elõzõ fejezet: Szerkesztõi elõszóKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.