KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


VÍZI TÚRÁK A KÖRÖSÖKÖN

FEKETE-KÖRÖS - (Sarkad - Szanazug)Ezen a folyón a vízi túrát a Sarkad közelében levõ Malom-foki szivattyú- és gátõrtelep (15. fkm) környékérõl kezdhetjük el, mert ide Sarkadról a cukorgyárnál kezdõdõ ún. „anti" kövesút megkönnyíti a közlekedést, a csónakok és szükséges felszerelések vízhez szállítását.

A Fehér-Körössel ellentétben a Fekete-Körös medre nem szabályozott, kanyarokban gazdag, a vízsebesség általában mindig nagyobb a Körösökön megszokottnál, s e két tényezõ miatt csaknem minden kanyar külsõ oldalán kõszórásos partvédõ mûvet találunk. A hullámtér az esetleges árvizek gyorsabb levezetésének elõsegítése érdekében fátlan. Mindezért viszont kárpótol az igen változatos nyomvonal és bal kéz felõl a közel 10 km-en át utunkat kísérõ mályvádi erdõség a maga sokszínû, érintetlen növény- és állatvilágával. (Kapcsolódó túrák: 2/1., 2/2., 2/3.)

A 6. fkm-nél található a bal oldalon a Mályvádi Árvizi Szükségtározó bevezetõ és leeresztõ mûtárgya. Ezután a gyula-sarkadi vasúti hidat és az itt levõ gátõrházat elhagyva a jobb oldalon a József Attila Szanatórium patinás környezete érdemel említést. Bal oldalon a városerdei üdülõtelep és a fürdésre-napozásra is alkalmassá kiépített part után egy élesen jobbra forduló kanyar következik. Ennek alsó vége fölött halad át a Gyula-Sarkad közötti közúti híd.

Ettõl kezdve még kanyargósabb lesz a folyó medre. Az említett híd után pár száz méterrel néhány évvel ezelõtt az elsõ, jobb oldali kanyart levágták, s ez a mederkorrekció itt egy - csak az alsó végén nyitott - töltésen belül holtágat hozott létre. A helybeliek ezt Gálosi-kanyarnak nevezik ma is. (Kapcsolódó túrák: 2/1., 2/2., 2/3., 2/15.)

A part menti bokros jellegû növényzet táborverésre, megpihenésre csábít, ott, ahol a horgászhelyek jóvoltából csónakkal ki lehet kötni. A part menti növénysáv mindenütt elég keskeny, döntõen füves, mezõs területek jellemzik a hullámteret, amely a kanyarok irányától függõen hol szélesebb, hol keskenyebb. A Fekete-Körös ezt a jellegét megtartva, egyre szélesedõ mederrel éri el a már említett Szanazugnál a Fehér-Köröst.

A folyó jobb parti töltése mellett, az erdõ lábánál meghúzódó gátõrháztól kezdõdõen alakult ki a megye egyik legkedveltebb üdülõterülete, a dobozi Szanazug.A mályvádi árvízi tározó megnyitása 1981-ben

Fotó: Kiss Z.
A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra : 1/3 Kettõs -Körös
Elõzõ túra : 1/1 Fehér -Körös
Következõ fejezet: Gyula, Békéscsaba, Békés környéke
Elõzõ fejezet: Szerkesztõi elõszó
Körös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.