KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


VÍZI TÚRÁK A KÖRÖSÖKÖN

HÁRMAS-KÖRÖS - (Gyomaendrõd - Szarvas)A 71. fkm-nél a Hármas-Körös mintegy 600 m hosszan csaknem D-i irányban folyik, majd innen 200 m-t továbbhaladva éles kanyart ír le Ny felé. Ezen a ponton a bal parton kikanyarodik a meder a töltés lábához, míg átellenben csaknem km-s szélességû hullámteret alkot (Harcsás-zug). Itt hagyja el a folyó Endrõdöt. A kanyar végénél átcsap a víz a jobb parti töltés felé és a 70. fkm-nél közelíti meg azt. Szép, ligetes-erdõs itt a hullámtér, sok helyen ideális kikötõ- és táborhely között válogathatunk.

A 69. fkm-nél a bal oldali hullámtér több száz m széles és csak az 500 m-rel lejjebb levõ Nagyfok-zugi-holtág alsó vége befolyójánál (felsõ végén befolyó nincs) kezd visszakanyarodni a meder a bal parti töltés felé. A 68. fkm után 200 m-rel lejjebb húzódó kanyar után a folyó egyenesen halad Ny-i irányba. Több km hosszan teljesen azonos jellegû itt a táj, a bal parti töltés tövében kubikgödrök sora, a jobb oldali hullámtéren végeláthatatlan füves puszta zárja egyhangú keretbe a nyílegyenesen haladó folyót 5 km hosszan.

E szakasz mesterséges kialakítására jól utal elnevezése is: Túri-ásás. Ennek vége felé a 63. fkm elõtt 100 m-rel a jobb parton csatlakozik be a Peresi-holtág alsó vége. A befolyón felevezve a töltés lábánál található a peresi zsilip és a Körösök élõvilágát bemutató, 1983-ban megnyílt Természetvédelmi Bemutatóház. (Kapcsolódó túrák: 3/1, 3/2.)

A folyón 300 m-rel lejjebb egy kompátkelõhely nyomai láthatók, de a komp mûködése 1982. május 1-én megszûnt. Itt a bal parti töltésen kívül egy tsz központ van, vegyesboltjáról hasznos tudni a turistáknak, hiszen a vízrõl néhány perc alatt gyalogszerrel is megközelíthetõ. 300 m-rel lejjebb a meder ÉNy-i irányba fordul, itt kezdõdik a helybeliek által Melis-kanyar néven ismert kedvelt horgász- és kirándulóhely. A 62. fkm alatt (az említett kanyar elején) a meder nyomvonala a jobb parti töltés tövében halad. A szemben fekvõ 6-700 m széles hullámtér jobbára mezõség (Peres-puszta). A 61. fkm után a meder a bal parti töltéshez közelít, ahol a hullámtér morotvás. erdõs. A 60. fkm fölött 400 m-rel a Hortobágy-Berettyó-csatorna torkolata - az ún. Árvízkapu - látható. Elõtte a kiszélesedõ hullámtér füves pusztaság, viszont a torkolat elhagyása után mindinkább erdõsebbé válik.


A Hármas-Körös hullámtere a Bába-szigetnél

Fotó: Galbács Z.


Az 59. fkm fölött a folyó D-re fordul. Hullámterei mindkét oldalon erdõsek-ligetesek, a jobb parton vadregényes holtágak sorakoznak (Harcsás-zugi-, Túrtõi-, Halásztelki-holtág). Ezek gáton belüli morotvái és a szegélyüket kísérõ erdõségek igen szép, változatos képet adnak e tájnak. Az 57. fkm táblánál a kiszélesedõ bal oldali hullámtéren két, töltésen belüli holtág is van egymás mellett. Mindkettõ csak alsó végével van összeköttetésben a folyóval (Borza- és Aranyosi-holtág). A folyó felõli oldalukon kiterjedt mezõk, külsõ oldalukon erdõsebb területek vannak. (Kapcsolódó túra: 4/2.) Az 56. fkm után Ny-i irányba halad a meder nyomvonala, megközelítve a bal oldali töltést. Ezen a partoldalon az 55. fkm után 200 m-rel vízkivételi mû található. Az 54. fkm alatt pár száz méterre ível keresztül a folyón a szarvas-mezõtúri vasúti híd.

Ettõl kezdve a Hármas-Körös a jobb parti töltés felé fordul, de csak az 53. fkm alatt 300 m-rel közelíti meg. E folyószakasz erdõs-ligetes, számos horgászhellyel tarkított partján sok alkalmas kikötõ- és horgászhely található. Ezen a ponton a meder iránya DNy-i kanyarulata után az 52. fkm alatt D-nek fordul, ismét a bal parti töltéshez közelítve.

Az 51. fkm elérése után ágazik ki a bal oldalon a Szarvas-békésszentandrási holtág (lásd a 4. körzetnél írottakat), amelynek vizét nagy teljesítményû szivornyákkal juttatják a töltésen keresztül a tulajdonképpeni holtágba, amely Szarvason, majd változatos kanyarok után Békésszentandráson áthaladva tér vissza a 47. fkm alatt 200 m-rel a Hármas-Körösbe. (Kapcsolódó túrák: 4/1-4/3., 7/5.)

A folyón az 50. fkm alatt 200 m-re van a szarvas-mezõtúri kompátkelõhely, amelyet a víz fölött kifeszített drótkötélrõl már messzirõl észrevehetünk.A mezõtúri komp

Fotó: Boross L.
A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra : 1/5 Hármas-Körös - Szarvas - Kunszentmárton
Elõzõ túra : 1/5 Hármas-Körös - Összefolyás - Gyoma
Következõ fejezet: Gyula, Békéscsaba, Békés környéke
Elõzõ fejezet: Szerkesztõi elõszó
Körös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.