KÖRÖS VIDÉKI KÉKTÚRA

10.       RÉHELY (TÚZOKREZERVÁTUM) - SIMASZIGET       13,9 km


ARCHÍV OLDAL - NE HASZNÁLD TÚRALEÍRÁSKÉNT! 

Figyelem, ez az oldal mára elavult, mivel az Alföldi Kéktúra útvonala 
2006-ban jelentősen módosult (többek között a szakaszolás is).
Ez az oldal csak archiválási céllal maradt meg.

AZ AKTUÁLIS LEÍRÁST ITT KERESD! (KATT!)


A szakaszhoz kapcsolódó térkép: ITT

A szakasz bejárásai: 1997 nyár (k), 2000 áprilisa (gy), 2003 augusztusa (k)

A Dévaványai TúzokrezervátumRéhelyi Bemutatóközpontjától indulunk. Aki netán gyalog megy feltétlenül vételezzen minél több vizet. A következő 26 km-en keresztül nem érint az út semmilyen lakott települést, műutat, buszmegállót, kutat, egyszóval semmit. Még egy fontos megjegyzés: Az MTSZ igazolófüzetében lévő térkép útvonala a valóságban nem létezik a Túzokrezervátum és Szalmaváros között. A jelzett csatorna ugyan megvan, de út ott nem vezet. Érdemes az általam közölt leírást követni, mely végig jól járt földutakon halad. 

A garázsok előtt fordulj balra, a kis ösvényen. É-ra, a bekerített Túzokfigyelő telep mellett haladunk el (a K-i oldalon), itt halad a 2003-ban létesített tanösvény is. A dekoratív fatáblák bemutatják az Ecsegi puszták jellegzetes élővilágát.

Jól járható földúthoz érünk (0,6 km), ahol jobbra, K-nek vesszük az irányt. A többszintes kilátónál(0,9) keresztutat találunk, ez a régi Dévaványa-Kisújszállás vasútvonal töltése. Kies, poros, jól járt földúton haladunk tovább K felé. Mellénk kanyarodik a széles Felső-Réhelyi csatorna É felől (1,6). A csatorna túlpartján magas kerítéssel körbevett rét, a túzokok élőhelye. 

Egy megfigyelőtornyot (2,0) elhagyva egy szebb napokat megélt hídon (2,6) átmegyünk a csatorna túlpartjára, ahol eredeti irányunkat tartva haladunk tovább a víz mellett. Rengeteg nagytestű madarat lehet látni igen közelről ezen a szakaszon. A kerítés végénél az út véget ér (3,3), a gazos töltésen megyünk tovább.

Keresztúthoz és újabb hídhoz érünk (4,5). A hídon átmenő út a kilométerek óta látszó, tőlünk É-ra lévő piros-fehér festésű téglaistállóhoz vezet, ami szinte az egyetlen tájékozódási pont. Az eredeti jel továbbra is a csatorna partján vezetett, majd a Szalmaváros nevű istállócsoporton át haladt Simasziget felé. Ez a szakasz már évekkel ezelőtt is csak nehezen volt járható, ezért inkább egy követhetőbb utat írok le az alábbiakban, amely a mellékelt térképen kékkel van jelölve. 

A hídnál jobbra fordulva tehát a széles, jól járt földúton haladunk Dévaványa felé, D-nek. A város temploma sokáig útbaigazít még. (Az igazolófüzetben folyamatos vonal jelöli ezt az utat) Több km-en át haladunk a nyílt terepen futó egyenes úton, itt ne számítsunk túl sok izgalomra. Kétszer is csatornát keresztezünk, a második vasbeton hídnál (6,5) kéne a kék jelnek Vadtanya felől kereszteznie egy nemlétező úton... Erdőfolthoz közelítünk, de mielőtt elérnénk, balra, a közeli kis magaslaton álló ház felé kanyarodunk el (7,7)

Ez a Bikaház, és csak csodálkozni lehet, hogy a villannyal nem rendelkező kis vályogházban gyerekek nevelkednek a huszonegyedik században. Az út a ház mellett vezet el a legelőn kanyarogva. A Csordajárás nevű határrészen az időközben ÉK-i irányúvá vált földútból jobbra ferdén egy fasorral kísért út ágazik le K felé (8,5). Erre kell rákanyarodnunk, és menni egyenesen, kilométereken át. Néhol akácfák szegélyezik az utat, mi láttunk erre túzokokat is. Közelítünk a térképen is jelzett Szalmaváros nevű mezőgazdasági telep felé (11,7). A név találó, hiszen körben mindenütt hatalmas kazlak állnak. 

A házak mellett elhaladva a keresztező csatornánál út ágazik le jobbra, D felé. Ide érkezett be hajdan az eredeti kék jelzés is, innen már a gyakorlatban nem létező egykori jelen folytatjuk.

A gyűjtők kedvéért azonban közlöm az eredeti szakasz leírását is:
 

A csatorna túlpartján, a D-i oldalon ismét gazos fűben folytatjuk K felé. Széles, poros földút ér mellénk,  (5,0), ezen folytatjuk eredeti irányunkat megtartva. Mélyebb részen haladunk át (5,5), majd nagyfeszültségű vezetéket keresztezünk (6,1). Balra földút kanyarodik (6,4). Jel sehol, továbbra is egyenesen kell menni K-re.

Egy útelágazásnál (7,0) Nemzeti Park táblához érkezünk, rajta a régi jel rossz irányba mutatott! Egyenesen kell menni továbbra is, egy ideig csenevész fasor kísér. Hídhoz érünk (8,5), ahol balra megy egy út. Még 50 m-t menjünk egyenesen a keresztirányú fasorig. Forduljunk jobbra (D-nek) a fasor után és az akácos erdősáv mentén haladjunk a szántóföld szélén. Út itt még nincs!

Gyenge földút keresztez (9,9). Balra nem messze egy háromlábú földmérési jel (tripód). Menjünk tovább D-nek, lassan elkezdődik a földút. Egy idő múlva az utunk jobbra (11,5), a közeli Szalmaváros nevű állattartó telep felé kanyarodik, majd alig 50 m után egy fánál balra haladunk. Ide fut be a major felől az ajánlott útvonal is.
 

Szalmaváros mellől indulunk D-nek a vékony földúton. Egy magányos fánál balra (12,0), majd kb. kétszáz méter múlva jobbra, a pusztába kanyarodunk (12,2). Hamarosan elhagyunk egy erdőfoltot, majd még egy kis akácos részen keresztül folytatjuk.

Kiérünk a Dévaványa-Szeghalom közti széles földútra, szemben egy istálló van (13,9 km). Ezt a határrészt Simaszigetnek is nevezik, sem kutat, sem más kényeztetést ne keressünk. Balra Szeghalom, jobbra Dévaványa (ennek torony jól látszik). Az út melletti villanyvezeték oszlopán Körösladány felől rossz mutat a jel (Dévaványa felé mutat, de jobbra, É felé kell menni). Nekünk balra kell menni 50 m-t a széles úton K-nek, majd az istálló melletti úton jobbra tovább (D-re).

A szakaszhoz kapcsolódó térkép: ITT


Képek az útvonalról

(A képek 2003-ban készültek)


A túzokrezervátumtól a kilátó melletti úton indulunk keletnek.

Az út első szakasza jól járható

Majd a Felső-Réhelyi csatorna partján haladunk.

Szép táj, visszatekintve. É felől egy kerítés kísér.

Itt, a betonhídnál érdemes délre fordulni

A Bikaház felé vezető egyhangú szakasz

A kis magaslatra épült Bikaház

Az igazolófüzetben is jelzett letérés jobb felé

Szalmaváros, az istállók 

Az Őr-halom-zugon keresztül vezető szakasz

Még egy kies szakasz... 

...és kiérünk Simaszigethez, az állattartó telep mellé.


9 Ecsegfalva - Réhely (Túzokrezervátum) - Tartalom - 11 Simasziget - Körösladány

Vissza a Turistakalauz nyitólapjára - a KVTE honlapra

© Készítette Vidovenyecz Zsolt, a KVTE tagja. 2003.09.20.